IKB - Magyar Periodika Adatbázis  
Országos Széchényi Könyvtár

Tájékoztató    
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

A lap aljára

Témakörök

 

Az adatbázis
Névjegy

Tételek - Formátumok
Tételkapcsolatok
Indexek

Keresés
TallózásAz adatbázis

Az IKB Adatbázis tartalmazza a Magyarországon 1986 óta, a nyitólapon jelzett utolsó felújítás időpontjáig megjelent, és az Országos Széchényi Könyvtárnak kötelespéldányként beszolgáltatott periodikumok bibliográfiai, besorolási és közhasznú adatait.

Nem tartoznak az adatbázis gyűjtőkörébe a konferenciák, rendezvények, kiállítások anyagai és a sorozatok. Ezen kiadványok adatai megtalálhatók a könyvek adatbázisaiban.

Az IKB Adatbázis fokozatosan bővül az alábbi kiadványtípusok tételeivel: nem szakosodott cím-, adat- és névtárak, intézményi beszámolók, jelentések, munkatervek, áruismertetők, kiadói katalógusok, szakirodalmi tájékoztatók, sajtószemlék, műsor- és programfüzetek, diáklapok, helyi hirdetési és reklámlapok. Mindezek jelenleg is hozzáférhetők az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében, adataikat nyilvántartják a hagyományosan épített szolgálati katalógus és az olvasói katalógusok.

A bibliográfiai feldolgozás a mindenkor érvényes vonatkozó könyvtári szabványok szerint történt.

Az 1986-ban vagy ezt követően induló periodikumok adatait az adatbázis az induló szám alapján tartalmazza, az 1986 előtt induló periodikumokét pedig az 1986. évi első szám, illetve az 1986 után elsőként beérkezett szám alapján. A megváltozott adatok regisztrálása minden esetben az évi első szám alapján történt.

 


Keresés

A keresés szolgáltatást elsősorban akkor ajánljuk, ha összetett keresést kíván megvalósítani. Ez csak úgy lehetséges, ha Ön pontosan ismeri a keresett adatot. A keresőelemek azonosak a Tallózásból elérhető index-elemekkel (® Indexek). A pontos keresőelem kiválasztásához tehát segítséget kap a Tallózásban, majd az adott indexből kikeresett adatokból megszerkesztheti az összetett keresőkérdést.

Például: ha kíváncsi arra, hogy Keszthelyen megjelent-e olyan kiadvány, amelyet Molnár László szerkesztett, a földrajzi név ablakba beírt Keszthely és a szerkesztői név ablakba beírt Molnár összekapcsolásával megtalálja a keresett kiadványt.


Tallózás

Minden olyan esetben, amikor nem ismeri pontosan a keresett adatot, ezt a szolgáltatást ajánljuk. Egyszerű keresés innen közvetlenül is megvalósítható:

Keresse ki a keresett adat indextípusát, majd a Tallózásra kattintva lépjen be az indexbe (® még Indexek). Ebben az esetben az indextételeket betűrendben láthatja az adott index első tételétől kezdve. Ha ismeri az adat kezdő betűjét (betűit) ezeket írja be az adott indextípus ablakába, ezt követően kattintson a Tallózásra, s a megadott betű(k)től kezdve láthatja az adott index tételeit. Válassza ki a keresett adatot, kijelölve az adat keresőelemmé válik, s megvalósul a Keresés szolgáltatás.

Összetett kereséshez át kell térni a Keresés szolgáltatásba.


Tételek - formátumok

Az adatbázisban három különféle tételtípus létezik:
kiadványtétel
testületinév-tétel
szakcsoport-tétel

A kiadványtételek a periodikumok bibliográfiai adatait, az ezekhez kapcsolódó besorolási adatokat, valamint egyéb kiegészítő és közhasznú adatokat tartalmaznak.

A kiadványtételek megjelenítési formátumai:

Katalógus formátum
Az adatokat az adatbázisban feldolgozott első szám alapján tartalmazza.

Aktuális formátum
Az adatokat az utolsóként feldolgozott szám alapján tartalmazza. Közhasznú információként jelennek meg ebben a formátumban a szerkesztőségre és a terjesztésre vonatkozó aktuális adatok.

Címkés formátum
Az adatbázisban elsőként feldolgozott szám adatai mellett tartalmazza a megváltozott adatokat is. Az adat után {}-ben levő évszám jelzi az adott adat érvényességét.

A testületinév-tételek a kiadványok közreadó testületeinek egységesített nevét, közkeletű neveit, betűszó formáját, valamint az egyes kiadványtételekben előforduló idegen nyelvi formáit tartalmazzák. Ahol a kiadványtételek alapján megállapítható a testületek előző, illetve későbbi neve, a testületinév-tételek e kapcsolatot is jelzik.

A szakcsoport-tételek a tartalmi feltárást segítő ETO szakcsoportot (a rövidített ETO magyar periodikumokra adaptált változatának szakcsoportjait), valamint a hozzájuk tartozó megnevezéseket (tárgyszavakat, utalókat) tartalmazzák.


Tételkapcsolatok

Kiadványtétel - kiadványtétel kapcsolat:
A periodikumok előzménye, illetve folytatása közvetlenül elérhető, ha a tételben aláhúzással kiemelt előző vagy későbbi címre kattintunk.

Testületinév-tétel - kiadványtétel kapcsolat:
A testületinév-tételben az aláhúzott egységesített névre kattintva megkapjuk az általa közreadott periodikumok kiadványtételeit.

Testületinév-tétel testületinév-tétel kapcsolat:
A testületinév-tételben az előbbi, illetve az utóbbi testületi névre kattintva megkapjuk a kiválasztott testület testületinév-tételét.

Szakcsoport-tétel - kiadványtétel kapcsolat:
Az aláhúzott szakcsoportra kattintva megkapjuk a kapcsolódó periodikumok kiadványtételeit.


Indexek

A kiadványtételek visszakereshető adatai az alábbi indexekben találhatók:

Csoportosító: ez az indextétel több olyan indexet egyesít, amelyek az adatbázisban található kiadványokat valamilyen speciális szempont szerint csoportosítva mutatja. Ezek a következők:

Cím, szavas: a kiadványtételben szereplő főcím, besorolási cím, címváltozatok, párhuzamos címek, sorozati címek és egyéb kapcsolódó címek szavainak mutatója.

Cím, teljes: a kiadványtételben szereplő főcím, besorolási cím, címváltozatok és sorozati cím teljes kifejezést tartalmazó mutatója.

ETO: a mutató a rövidített ETO magyar periodikumokra adaptált változatának szakcsoportjait és szakjelzeteit tartalmazza.

Földrajzi név: a kiadvány megjelenési helyeként, a közreadó testület ettől eltérő székhelyeként szereplő földrajzi nevek hivatalos és közkeletű formáinak, valamint a helynevekhez tartozó megyenevek egységesített nevének kifejezéses mutatója.

Indulási év: a kiadványok induló számának megjelenési évét tartalmazó mutató.

ISSN: az időszaki kiadványok nemzetközi azonosítószámait (International Standard Serial Number) tartalmazó mutató. Megtalálhatók a kiadványokba benyomtatott téves vagy hibás ISSN számok is, [HIBAS] megjelöléssel.

Kiadói név: a kiadvány kiadójának/kiadóinak kifejezéses mutatója, amely a kiadványon előforduló nevek szabványosan rövidített formáját tartalmazza.

Közreadó: a kiadványtételben szereplő közreadó testület neveinek (egységesített név, közkeletű név, betűszó, idegen nyelvű névforma) szavas és kifejezéses összevont mutatója.

Megszűnési év: a lezárt kiadványok utolsó számának megjelenési évét tartalmazó mutató.

MNBÚP: a nyomtatásban megjelent Magyar nemzeti bibliográfia. Új periodikumok füzetszámainak mutatója. A keresés eredményeképpen megkapjuk az adott füzetben megjelent valamennyi tételt.

Nyelv: a mutató segítségével azon kiadványok halmazát kapjuk, amelyek szövege (szövegének egy része) nem magyar nyelvű. A mutató a nyelvek szabványos kódjait tartalmazza (nagy betűvel).

Az adatbázisban előforduló kódok és megfelelőik:

kód

nyelvi megfelelő

kód

nyelvi megfelelő

kód

nyelvi megfelelő

ara

arab

fre

francia

rum

román

arm

örmény

ger

német

rus

orosz

bul

bolgár

hun

magyar

scc

szerb

chi

kínai

ita

olasz

scr

horvát

cze

cseh

jpn

japán

sla

egyéb szláv nyelvű

dut

holland

mul

többnyelvű

slo

szlovák

eng

angol

pol

lengyel

slv

szlovén

epo

eszperanto

por

portugál

spa

spanyol

fin

finn

rom

cigány

ukr

ukrán

Periodicitás: az élő kiadványok aktuális megjelenési gyakoriságát tartalmazó kifejezéses mutató.

Személynév: az utoljára rögzített szám/kötet alapján megállapítható szerkesztők, valamint az 1998-tól feldolgozott kiadványokban feltüntetett szerkesztők nevét tartalmazó mutató. Az elő- és utónevek, valamint a funkciómegnevezések szavanként, egy betűrendben szerepelnek az indexben.

Tárgyévi tételek: ez a mutató évszámokat tartalmaz. Egy adott évet keresőelemként megadva, találati halmazként megkapjuk az adott évben megjelent és az adatbázisban feldolgozott kiadványok összességét.

A testületinév-tételek visszakereshető adatai az alábbi indexben találhatók:

Testületi név: a mutató szavanként és kifejezésesen tartalmazza a közreadóként feltüntetett testületek egységesített nevét, a hozzátartozó utalókat, valamint a testület előző és későbbi névformáját. A keresés eredményeképpen testületinév-tételt kapunk.

A szakcsoport-tételek visszakereshető adatai az alábbi indexekben találhatók:

Szakcsoport: a mutató a rövidített ETO magyar periodikumokra adaptált változatának szakcsoportjait tartalmazza. A keresés eredményeképpen szakcsoport-tételeket kapunk.

Tárgyszó: a mutató a rövidített ETO magyar periodikumokra adaptált változata szerinti szakcsoportok megnevezését tartalmazza, valamint az ezekhez kapcsolódó utalókat. A keresés eredményeképpen szakcsoport-tételeket kapunk.


 

Névjegy

Az IKB - Magyar Periodika Adatbázist

az Országos Széchényi Könyvtár Periodikafeldolgozó Osztályán a Sajtóbibliográfia Szerkesztőség építi.

Az adatbázis felelősei: Hovánszki István (adatok) és Tar Katalin (program)

Budapest I., Budavári Palota "F" épület

Levélcím: 1827 Budapest

Telefon: 224-3763, 224-3700/392, 446

E-mail: kiis@oszk.hu


   
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

A lap tetejére