Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 4579003/159KF03/2
IVANOVA, Tat'ana Vladislavovna: Mif ili real'nost? = Biblioteka. 2002. 9.no. 24-25.p. Raktári szám: P 328 Ref.
Mítosz vagy realitás? A térítéses szolgáltatásokról
TÁRGYSZAVAK: Térítéses szolgáltatás

Referátum: A kilencvenes évek kezdete óta az információs szolgáltatások piacán megjelentek a könyvtárak is - természetesen folyamatosan szem előtt tartva az alapvető információkhoz való hozzáférés térítésmentességének törvényben rögzített elvét. A Krasznodar környéki kanyevszki központi könyvtári hálózat tagjai ugyan részesülnek a helyi közigazgatás anyagi támogatásában, a kapott összeg azonban leginkább csak a könyvtárosok bérezésére elegendő, így bevezettek néhány térítéses szolgáltatást annak érdekében, hogy a könyvtári hálózat költségvetésében keletkező "lyukakat" nagyobb sikerrel lehessen "betömni".
Az idei év első negyedében ilyen módon befolyt bevételek lehetővé tették a járási könyvtárban a helyi számítógépes hálózat kialakítását, a területi ifjúsági könyvtár számítógépes programokkal, színes nyomtatóval gazdagodott és komoly összeget fordíthattak a köttetési munkálatokra is. A bevételek egy része a kiküldetések költségeit és az adminisztrációs kiadásokat fedezte.
Napjainkban a körzet olvasói összesen 26 féle térítéses szolgáltatásból választhatnak. Ezek többsége a számítógépes technológiára épül: könyvek és időszaki kiadványok egyes részeinek szolgáltatása elektronikus formában, szkennelése és kinyomtatása a szerzői jogok figyelembevételével, információkeresés az interneten a használati idő korlátozása nélkül és könyvtári-tájékoztatási szakember segítségével, információközvetítés mágneses hordozókon vagy egyszerűen csak a számítógépes szövegszerkesztés lehetőségének biztosítása az olvasók számára.
A szolgáltatások másik csoportja közvetlenül a könyvtári hálózat dokumentumállományán alapszik: irodalomfigyelés és bibliográfiák összeállítása előre meghatározott témákban, előjegyzés a legszükségesebb és leggyakrabban forgatott szakirodalom hétvégi vagy egy éjszakára szóló kikölcsönzésére, divatlapok szabásminta-mellékleteinek kölcsönzése másolásra, könyvrendelés házhoz szállítással három kilométeres körzeten belül. A körzet könyvtáraiban lehetőség van audio- és videokazetták, hanglemezek kölcsönzésére ötnapos határidővel, a könyvtári telefonkészülékek olvasói használatára és a könyvtár helyiségeinek bérlésére rendezvények megtartásához.
A térítéses szolgáltatások bevezetésének jogszabályi hátterét az orosz polgári törvénykönyv 50. paragrafusa alapozza meg, amely szerint a nonprofit szervezetek is folytathatnak vállalkozási tevékenységet abban az esetben, ha ez a tevékenység szorosan összefügg létrehozásuk és működésük céljaival. A kanyevszki könyvtári hálózat tagjainak alapító okiratai és könyvtárhasználati szabályzatai ennek megfelelően az ingyenes és térítéses szolgáltatások sorrendjében sorolják fel azokat a jogokat és kötelességeket, amelyek a célként megjelölt feladatellátáshoz feltétlenül szükségesek. Az árak megállapítása a ráfordított könyvtári munkaerő és az anyagi-dologi költségek arányában történik. A könyvtárosok eleinte kételkedtek a térítéses szolgáltatások bevezetésének sikerében, mondván, az ingyenességhez szokott olvasó nehezen fogadja majd el, hogy a könyvtárban bizonyos szolgáltatásokért fizetnie kell. Eleinte valóban kevesen vették igénybe a térítéses szolgáltatásokat, a későbbiekben azonban megváltozott a helyzet. Az olvasók rájöttek, hogy a térítéses szolgáltatások bevételeit a könyvtárak saját gyűjteményük fejlesztésére fordítják: többek között a dokumentumállományt gazdagítják, méghozzá a kurrens, legfrissebb szak- és szépirodalommal. Bár nem tartozik a térítéses szolgáltatások közé, mégis bevételt jelent a könyvtárak számára a beiratkozási díj bevezetése. Cserébe a könyvtár beiratkozott olvasóit folyamatosan tájékoztatja a körzetben bevezetett legújabb szolgáltatásokról, az egyes könyvtárak elérhetőségeiről (pontos cím, telefonszámok) és a terület bármelyik könyvtárában kiváltott olvasói kártya lehetőséget biztosít a körzet összes többi könyvtárának használatára.
A térítéses szolgáltatásokért fizetett összegekről a könyvtár az olvasók és az intézmény gazdasági osztálya számára számlákat állít ki, bizonyos rendszerességgel összesítéseket készít és a befolyt összegekből adót fizet.

Hangodi Ágnes

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!