Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 4606803/211KF03/3
EBINGER, Margrit - GAUS, Wilhelm: Berufe im Informationswesen - Neue Entwicklungen in der Ausbildung = Information. 54.Jg. 2003. 1.no. 5-8.p. Raktári szám: P 379 Ref.
Res. angol nyelven
Új fejlemények az információtudományi képzésben
TÁRGYSZAVAK: Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés

Referátum: Az információs munkakörökre felkészítő szakképzés változásait három alapvető tendencia jellemzi:
– Az integráció erősödése. Egységes képzés van kialakulóban az információügy különféle foglalkozási ágai (könyvtárosság, levéltárosság, szakdokumentáció) számára. A képzésbe fokozatosan beépül a számítógépes nyelvészet is (mely fokozatosan fel fogja váltani az indexelés és az osztályozórendszer-gondozás egyénileg végzett időigényes és drága munkáját.)
– Új végzettségi fokozatok megjelenése. A klasszikus "diplomás könyvtáros" végzettséget felváltja a bachelor ill. master szint. Tisztázandó, hogy az eddigi "diplomás könyvtáros" egyenértékű lesz-e a master fokozattal? Ebben az esetben a jelenlegi 8 szemeszteres képzést két részre kell osztani: 6 szemeszter a bachelor szint, plusz 2 vagy 4 szemeszter a master szint. Még nem látható előre, hogy egyrészt a főiskolai, másrészt az egyetemi képzésben megszerzett azonos nevű fokozat (bachelor vagy master) között a fizetési besorolás szempontjából lesz-e különbség? Elképzelhető, hogy a vállalatokhoz hasonlóan a közszolgálatban is egyenlőnek tekintik a kétféle oktatási intézményben szerzett végzettséget, azonos fizetési besorolással.
– A belső közigazgatási képzést - mely a közalkalmazotti felsőbb könyvtárosi besoroláshoz volt szükséges - egyre inkább felváltja a felsőoktatás keretében végzett master stúdium, (pl. a berlini Humboldt Egyetemen, vagy a kölni szakfőiskolán.)
A képzés változatlanul három szintű:
1. Az asszisztensek, (új nevükön: "információs asszisztensek" ill. "dokumentum- és információszolgáltatási alkalmazottak"), képzése duális jellegű: a munkahely (pl. a könyvtár) és a szakiskola közösen végzi. Ez a képzési forma kifejezetten gyakorlati célú, egy-három évig tart.
2. A képzés legszélesebb bázisa a szakfőiskola. Németországban 8 könyvtárosképző főiskola működik, két helyen már master fokozatot nyújtanak (Köln, Stuttgart), a többiekben diplomás könyvtárosokat képeznek (Bonn, Darmstadt, Hamburg, Lipcse, München, Potsdam). Főiskolai szintű információs és dokumentációs képzés további helyeken is folyik (Anhalt, Ansbach, Hannover, Ulm). A tudományos könyvtárosi és a közkönyvtárosi képzés nem különül el, csak Bonnban folyik speciális közkönyvtári képzés. Potsdamban a három szemeszteres alapképzés után diplomás könyvtárosi, dokumentátori ill. levéltárosi végzettséget adó kurzusra ágazik szét az oktatás. Jelenleg a német szakfőiskolákra járó hallgatók összesen 26 könyvtárosi-informatikusi kurzus közül választhatnak.
3. Az egyetemi képzés tartalmilag nem különül el a szakfőiskolákon folyótól, itt azonban lehetőség van a "dr. phil." cím elnyerésére is könyvtártudományból (Mainz, Erlangen-Nürnberg), könyvtár- és információtudományból (Berlin, Humboldt Egyetem), információtudományból (Düsseldorf, Regensburg), nyelvészeti adatfeldolgozásból (Trier), ill. számítógépes nyelvészetből (München, Saarbrücken, Heidelberg, Freiburg).
Az oktatás legáltalánosabb formája a nappali képzés. Egy éves kiegészítő szak végezhető (főiskolai végzettség és szakmai gyakorlat esetén) Potsdamban, négy szemeszteres, munka melletti kiegészítés végezhető Ansbachban. Helyenként szaktudományok szerinti speciális képzés is folyik, (pl. orvosi-, kémiai-, közgazdasági-, médiainformáció.)
Az információs szakmák képzési lehetőségeiről évente útmutató jelenik meg. Az útmutatók a szakterület gyors fejlődését, szélesedését és differenciálódását tükrözik. A legutóbbi, 2002-ben megjelent 300 oldalas kiadás (Berufe im Informationswesen. Ein Wegweiser zur Ausbildung. Berlin, Springer Verlag) 34 szakma 127 képzési lehetőségét sorolta fel.

Katsányi Sándor

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!