Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 4604803/218KF03/3
VERHO, Seppo: Käyttö tehokkuus kasvavat = Kirjastolehti. 95.vuo. 2003. 3.no. 18-21.p. Raktári szám: P 363 Ref.
Finn közkönyvtári statisztika, 2002
TÁRGYSZAVAK: Közművelődési könyvtár; Statisztika [forma]

Referátum: A 2001. évhez képest 2%-ot javultak a könyvtárak hatékonysági mutatói. A trendet a kölcsönzés és a könyvtárlátogatás árának csökkenése, a gazdaságossági mutatószámok kisebbedése, valamint a használatnak mind a nyitvatartási időre, mind a személyzetre vetített növekedése igazolja. Ugyancsak hatékonyabb lett az állomány forgása.
A könyvtári állományoknak még mindig 92%-át teszik ki a könyvek, ám míg az összállomány növekedése 0,5%-os volt, a video-dokumentumoké 12,5%-os.
A kölcsönzött dokumentumok 75%-a ugyancsak könyv. Jelentős viszont az egyéb dokumentumok kölcsönzésének növekedése. Az összes kölcsönzés/lakos arányszám (20,68) 3,04%-os növekedést mutat a 2001. évihez képest, s ebből a könyveké 2,46, a hangzó dokumentumoké (zene) 6,94, a videóké 6,42%.
Szembetűnő a különbség egyébként a zenei felvételek kölcsönzésében a városok és a falusias-tanyás települések között: az előbbieknél 2,43, az utóbbiaknál 0,73 az egy lakosra jutó kölcsönzések száma. Az összes kölcsönzést tekintve ugyanez az arányszám rendkívül nagy szóródást mutat az egyes településekre vetítve: az élen álló településé 40,16, a sereghajtóé 6,98 kölcsönzés/lakos.
A kölcsönzők országos összesítésben a lakosság 47,02%-át teszik ki: ez az előző évihez képest 0,3%-al magasabb.
A könyvtárhasználatok esetében a statisztika megkülönbözteti a tényleges (fizikai) használatot és az ún. www-látogatást. Az előbbinek az előző évhez mért emelkedése 2,19%, az utóbbié 49% (!). Ez azt jelenti, hogy a www-látogatások száma (43,5 millió) kezdi megközelíteni a tényleges használatok számát (66 millió).
A települési önkormányzatok könyvtárfinanszírozásában változatlanul nagyok a különbségek. Az élen járó Utsjokiban az egy lakosra jutó összeg 116 euró, a sor végén álló Pomarkkubaan 17,87 euró.
A közkönyvtárak számában nem történt lényeges változás: csupán a kórházi könyvtárak száma csökkent 2,13%-kal.

Sz. Nagy Lajos

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!