Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 4791104/193KF04/3
HENCZEL, Sue: Supporting the KM environment: the roles, responsibilities and rights of information professionals = Inf.Outlook. 8.vol. 2004. 1.no. 13-19.p. Raktári szám: P 2613 Ref.
A tájékoztató szakemberek szerepe, felelősségi köre és jogai a tudásmenedzsment területén
TÁRGYSZAVAK: Dokumentáló -felsőfokú; Információszervezés; Könyvtáros -felsőfokú

Referátum: A tudásmenedzsment (TM) a vezetési filozófia körébe tartozik, és számos tudományterületről meríti elemeit (emberi erőforrások menedzsmentje, szervezeti tanulás, információszervezés, információtechnológia). Amikor létrejött és az intézmények gyakorlatában meghonosodott ez az "új" diszciplína, sokan el is feledkeztek az előzményekről, például a jól bevált információszervezési megoldásokról. Ennek viszont a létrehozott (vagy újrafelhasznált) tudás színvonala látná a kárát, mivel irreleváns, elavult vagy megbízhatatlan információn alapulna.
A brit TFPL cég által készített ismerettérkép szerint nyolc fajta készségre van szükség a tudásgazdaságban: stratégiai, üzleti, vezetési, szellemi, tanulási, kommunikációs, interperszonális, információszervezési és információtechnológiai készségekre; ezek az úgynevezett tudáskultúrák leglényegesebb összetevői.
A TM-nek az a célja, hogy meghatározza, milyen tudásra van szüksége az adott intézménynek ahhoz, hogy sikeres legyen; összegyűjtse és tárolja a tudást, amíg az újra-felhasználásra kerül; megszervezze és kiaknázza az emberekben meglévő rejtett tudást. Mindez általánosítva a következő lépésekben valósul meg: 1. az intézmény üzleti sikeréhez szükséges tudás (és hiányosságainak) felderítése, 2. az intézményben létrehozott (és külső forrásokból beszerzendő) tudás "készletének" és forrásainak számbavétele, 3. az értékesnek minősített tudás rögzítése, tárolása, feldolgozása a hatékony visszakereshetőség érdekében, 4. a tudásmegosztás és -átadás formáinak kialakítása.
A TM-kezdeményezések sikeréhez a tájékoztató szakemberek képzettségüknek és szakismeretüknek köszönhetően a következőkkel tudnának hozzájárulni: tárgyi feltárás, használók képzése, külső információforrások keresése, kapcsolattartás az információtechnológiai szakemberekkel a használói igények érvényesítése érdekében.
A tájékoztató szakemberek gyakorlatot szereztek az explicit tudás kezelésében, de a TM-ben arra is szükség van, hogy a tudást úgy tárolják, hogy az a megfelelő ember számára, a megfelelő időben és a megfelelő összefüggésben álljon rendelkezésre. Az így megváltozott követelményrendszerben két új kívánalom jelent meg: a tájékoztató szakemberek sajátítsák el a közvetítéshez, kommunikációhoz szükséges készségeket (mivel a TM nagy jelentőséget tulajdonít a munkatársak fejében meglévő tudásnak); szolgáltatóból váljanak a szervezet kulcsfontosságú részévé (az intézmény szervezetének és működésének megismerése után aktívan kapcsolódjanak be a tervezési és döntéshozatali folyamatba). A cikkben egy áttekintő táblázat részletesen ismerteti, hogy az említett négy tevékenységbe - a tudás felderítése, forrásainak számbavétele, rögzítése-tárolása-feldolgozása, tudásmegosztás - bekapcsolódva milyen feladatokat tud(ná)nak vállalni a tájékoztató szakemberek, és milyen készségekre, tudásra és személyes tulajdonságokra van ezekhez ideális esetben szükségük. Egy leegyszerűsített példán: a tudás forrásainak beszerzése során a tájékoztató szakember fel tudja vállalni a szerződésekkel és licencekkel kapcsolatos teendőket; ehhez tárgyalási képességekre van szüksége; ismernie kell a használói igényeket és a jogszabályokat; személy szerint pedig hatékonyan kell kommunikálnia, motiváltnak, rugalmasnak és nyitottnak kell lennie.

Hegyközi Ilona

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!