Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5082505/019KF05/1
JACOBSEN, Teresa L.: The class of 1988 = Libr.J. 129.vol. 2004. 12.no. 38-41.p. Raktári szám: P 350 Ref.
Tizenöt évvel a diploma után ... amerikai könyvtárosok pályájának alakulása
TÁRGYSZAVAK: Felmérés [forma]; Könyvtárosi hivatás; Munkabér, alkalmazás

Referátum: A szerző egy amerikai könyvtáros iskolában 15 évvel ezelőtt végzett évfolyam pályájának alakulását vizsgálta. Ez a 15 évnyi, közepes időszak elegendőnek tűnt ahhoz, hogy lássuk, hogyan alakult a végzettek szakmai karrierje és következtetéseket lehessen levonni a jövőjükre vonatkozóan. A 63 végzettből 58-at sikerült megtalálni, s a megkérdezettek 67 %-a válaszolt is a kérdésekre. Hat személlyel részletes interjút is készítettek. A válaszolók a szigorú statisztikai adatokon kívül anekdotikus elemeket is megemlítettek pályafutásukkal kapcsolatban.
A felmérés megerősítette azt a feltételezést, hogy a könyvtárosi munka perifériális fogalakozás, s nem ad lehetőséget a ranglétrán való előrejutásra.
A válaszok alapján két fő karrierirányzat különült el: a lojalisták, vagy helyben maradók, és a váltók, akik több munkahelyet is kipróbáltak. Azok, akik az első öt évben nem változtattak, a további tíz évben sem váltottak. Indokaik között személyes, földrajzi, szakmai, anyagi megbecsülés, juttatások köre szerepelt. Persze a váltóknak is megvoltak a maguk indokai. A személyes okok mellett a speciális érdeklődési kör, az új környezet érdekessége, új szakmai lehetőségek szerepeltek. Mindenesetre sem az életkor, sem a fizetés nem játszott szerepet a váltáskor. A váltókról elmondható, hogy kevésbé voltak beskatulyázhatók.
Azok voltak a legelégedettebbek karrierjükkel, akiknek az első öt évben sikerült legalább két lépcsőfokot előrelépni. Ebben a szakaszban előfordult helyettesítéssel, részmunkaidőben történő vagy szerződésessel történő alkalmazás, sőt munkanélküliek is voltak. A következő öt év a pozíció emelkedésének időszaka volt. Ahol nem volt lehetőség erre, ott volt más mód a dolgozói elégedettség növelésére: pl. a dolgozó támogatása a tandíj visszafizetésében, alkotómunka végzése. Legnagyobb elégedettséget az előrelépés jelentette. Úgy tűnik tíz év bizonyítása, tíz év gyakorlati tapasztalata szükséges ahhoz, hogy valaki vezető szerephez jusson.
A 1988-as évfolyam zöme megmaradt első munkahelyén.
Érdekes, hogy ahhoz képest, hogy a könyvtárosi pálya alulfizetett, senki nem említette ezt negatív tényezőként. Inkább a szolgáltatásokra fordítható összeget kevesellték.
Az oktatással kapcsolatosan az volt a vélemény, hogy a katalogizálás, információkeresés, referensz-munka területén megkapták a legfontosabb alapokat. A menedzsment kurzusokról alkotott vélemény már nem volt ilyen egyértelmű.
A könyvtárosok nagy része élvezte a világháló megjelenése által nyújtott kihívásokat, lehetőségeket és szabadságot.
A végzettek 80%-a a pályán maradt. Arra a kérdésre, hogyan őrizhették meg kezdeti lendületüket, a következő pozitívumokat említették: a munka változatossága, hogy emberekkel (olvasók, kollegák) lehet dolgozni, tudományos fokozat szerzésére van mód, a honlap-készítés kihívása és öröme, publikálási lehetőség, részvétel szerkesztői feladatokban.
Nagy szerepe van a szakmai elégedettségben a szakmai szervezetekben való munka lehetőségének és a mentoroknak. Van, aki közvetlen főnökét, mások szakmai csoportokat, esetleg professzorokat említettek mentorként. S most már ez a generáció maga is pártfogóként jelenik meg az új generáció számára.
A "baby boom" korosztály könyvtárosai nyugdíjba készülnek. A nyugdíjazási hullám felveti a fiatalok képzésének szükségességét.

Szénászky Mária

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!