Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5134505/217KF05/3
YI, Hua: Library instruction goes online: an inevitable trend = Libr.Rev. 54.vol. 2005. 1.no. 47-58.p. Bibliogr. Raktári szám: P 371 Ref.
A könyvtárosképzés elkerülhetetlenül az online üzemmód felé tart
TÁRGYSZAVAK: Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Online üzemmód

Referátum: A felsőoktatásban világszerte egyre terjednek az online képzési és tanulási módszerek. Az USÁ-ban például a felsőoktatási intézmények közel fele kínál internetes vagy webes kurzusokat. Ezt a trendet társadalmi-gazdasági, demográfiai és technológiai tényezők magyarázzák: nagy az igény az információs és információtechnológiai jártasság elsajátítására, és ebből adódóan a folyamatos továbbképzésre; egyre több a "nem hagyományos" (idősebb, munkaviszonyban álló stb.) egyetemi hallgató, a "hagyományos" diákok pedig az ún. Y-generációhoz tartoznak; a szemléltetési lehetőségek fejlődését pedig az online tananyagok, online szolgáltatások, online kurzusok, webes oktatási segédletek és szoftverek stb. jelzik. Az online képzés a távoli és a campuson tanuló diákokat egyaránt érinti.
A felsőoktatási könyvtárak hagyományos funkciói tovább élnek, de a munkafolyamatok egyre inkább a számítógépes hálózaton valósulnak meg, időtől és tértől függetlenül. A könyvtárhasználati képzés, azaz az információs jártasság átadása az online képzés számára ideális terep, legyen szó akár a szaktárgyi kurzusokba beépített, akár csak könyvtári tárgyú képzésről, illetve akár egy vagy több alkalomról, akár egy teljes kurzusról.
Az online használóképzés térhódítását az is magyarázza, hogy az információforrások a és információs szolgáltatások legtöbbje maga is a számítógépes hálózaton található, a diákoknak erre van igényük, és a szaktárgyak oktatói is egyre inkább a számítógép-hálózatra helyezik át kurzusaikat. A szaktárgyak oktatói ugyanakkor abban érdekeltek, hogy a könyvtárosokkal együttműködve tanítsák meg a hallgatókat az eredményes irodalomkutatás technikáira, és az információ értékelését helyezzék a kurzusok középpontjába.
A könyvtárosoktól ezen területen is egyre többet várnak el, miközben kevesebb forrás áll rendelkezésükre. A használóképzésben több hallgatót, nagyobb létszámú csoportokat kell fogadniuk, miközben a tananyag is egyre bonyolultabb, ezért élnek az online képzés lehetőségeivel. A hálózaton emellet megoszthatják kollégáikkal a tapasztalatokat és az oktatási módszereket.
Az online környezet ideális a több, önálló, de ugyanakkor egymáshoz kapcsolódó modulból álló képzés lebonyolítására. Támogatja az önálló, gyakorlat-központú tanulást, a kutatási módszerek és lépések elsajátítását. Az online képzésnek a tanuló személye áll a középpontjában; aktív részvételt, interaktivitást, önálló tanulást és kezdeményezőkészséget várnak el tőle. A képzés időpontját úgy célszerű megválasztani, hogy a diákok kellő motivációval rendelkezzenek a tanuláshoz (például amikor az önálló feladatok beadása közeleg).
A felsőoktatási könyvtárosok az online használóképzés feladatát remekül el tudják látni, mert az idők folyamán igen sokrétű számítógépes és oktatástechnológiai jártasságra tettek szert (adatbázisok, weblapok, online oktatási anyagok stb.). Az összehasonlító kutatások szerint az online oktatás hatékonysága azonos lehet a tantermekben folyó képzésével.

Hegyközi Ilona

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!