Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5134505/217KF05/3
YI, Hua: Library instruction goes online: an inevitable trend = Libr.Rev. 54.vol. 2005. 1.no. 47-58.p. Bibliogr. Raktári szám: P 371 Ref.
A könyvtárosképzés elkerülhetetlenül az online üzemmód felé tart
TÁRGYSZAVAK: Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Online üzemmód

Referátum: A vizsgálat során egy nagy képzési hagyományokkal rendelkező, viszonylag nagy országban (az Egyesült Királyság) és egy kis, nemrégen függetlenné vált, szűkebb képzési kínálattal rendelkező országban (Szlovénia) az elemezték, hogy a könyvtár- és tájékoztatástudományi képzésben hogyan jelenik meg a digitális könyvtári munkára való felkészítés.
A vizsgálatban Ch. Borgman hármas modelljét vették figyelembe, aki a könyvtárosok tudását és készségeit a következőképpen tagolta: konceptuális (az információigény "lefordítása" keresési tervvé, mentális modell létrehozása), szemantikai-szintaktikai tudás (az információs rendszerek közös és egyedi jellemzőinek megértése, új rendszerek megismerésének képessége, ezekhez a keresési stratégia megfelelő alkalmazása) és technikai készségek (a számítógépes eszközök és konvenciók ismerete).
Szlovéniában egyedül a ljubljanai egyetem könyvtörténeti, könyvtár- és tájékoztatástudományi tanszékén folyik felsőfokú képzés; nemrégen vezették be a posztgraduális és doktori képzést. Jelenleg hét normál és nyolc posztgraduális kurzuson kínálnak digitális könyvtárakkal kapcsolatos ismereteket. Továbbképzést (többnyire egy-két napos tanfolyamokat) a nemzeti és egyetemi könyvtár (hat kapcsolatos a digitális könyvtárakkal) és a maribori IZUM-intézet szervez (itt négy releváns tanfolyamot találtak).
A normál képzésben a bevezető jellegű kurzusok a tovább bővíthető, alapozó jellegű konceptuális tudásra összpontosítanak. A technikai készségeket már ismertnek veszik, ezeket a hallgatók más szervezésben tanulmányaik elején elsajátítják. A posztgraduális kurzusokban a modell mindhárom eleme folyamatosan jelen van; összetett kompetenciákat igyekeznek kialakítani, egyben az információs források létrehozására is felkészítve a hallgatókat. A továbbképzésben szűkebb területekre összpontosítanak (e-folyóiratok, OPAC), vagy technikai alapkészségeket adnak át (ECDL), a korábbi normál képzés hiányait pótolva.
Az Egyesült Királyságban tizennyolc egyetem tizenhat normál és 47 posztgraduális kurzust kínál. Két egyetemen (City University London, Sheffield University) vizsgálták részletesen a posztgraduális képzést, a többi egyetem esetében a weblapok információira támaszkodtak. Továbbképzéssel három szolgáltató (Aslib, TFPL és CILIP) foglalkozik.
Az Egyesült Királyságban inkább az a jellemző, hogy a könyvtáros szakmába posztgraduális képzéssel jutnak a munkatársak, nem pedig normál képzés révén. Kifejezetten digitális könyvtári kurzus nem létezik, de vannak kurzusok rokon területeken, például a hálózati információmenedzsment témakörében, és mindenütt vannak ilyen tárgyak: könyvtári menedzsment, metaadatok, tudásszervezés, információkeresés. A digitális könyvtárak konceptuális tudnivalói számos kurzusban megjelennek, a technikai tudást alapozó információtechnológiai kurzusok közvetítik. Újdonságként 2004-2005-ben a City University-n posztgraduális jellegű digitális könyvtári képzés indul.
A továbbképzésben a technikai készségeket adottnak veszik, és a rövid tanfolyamok közül sok hasznosítható a digitális könyvtári munkában. Nagy az érdeklődés, a szolgáltatók tehát jól reagáltak az igényekre.
Megállapítható, hogy a digitális könyvtári ismereteket mindkét országban a meglévő kurzusokba integráltan, azok hagyományos előnyeit megőrizve oktatják. Bizonyos általános témákat fontosnak tartanak: forrástipológia és doménelemzés, számítógépes jártasság, információkeresési és -elemzési készségek, a használói viselkedés, metaadatok stb. Az egyes kurzusok maguk választják meg, mit tartanak fontosnak, és milyen formában oktatják azt. Szigorúan előírt tantervet senki nem igényelne, de a tárgyalandó témák és elsajátítandó készségek jegyzékét érdemes lenne összeállítani az országos szakmai szervezeteknek, illetve az EUCLID-nak mint a képzés nemzetközi szervezetének.

Hegyközi Ilona

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!