Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5164705/369KF05/4
NOVOTNÁ, Eliska: Verejny internet v malych vesnickych knihovnách z pohledu municipálního managementu = Ctenár. 57.roc. 2005. 4.no. 113-117.p. Bibliogr. 6 tétel. Raktári szám: P 357 Ref.
A nyilvános internet a kistelepülési könyvtárakban a helyi management szemszögéből
TÁRGYSZAVAK: Községi könyvtár; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások használata

Referátum: Podjavoričko, dél-csehországi kistérség, tíz település önkéntes szövetsége, ahol minden település rendelkezik könyvtárral, a könyvtárak fele pedig nyilvános interneteléréssel.
Az állami támogatásnak köszönhetően a kistérség lakosainak 85%-a használhatja a világhálót. A kérdőíves felmérés feltételezése szerint az internetet a kistérségben két célcsoport használja leginkább: a gyerekek, az ifjúság és a térség turisztikai látogatói.
A könyvtárakban a regisztrált használók egyharmada használja a webet, ami kevésnek tűnik. A használók többsége gyermek- vagy ifjúsági korú, a fiatal olvasóknak mégis csupán kétharmada él ezzel a lehetőséggel. A települések vezetői úgy érzik, olyan lehetőséget teremtettek, amely nincs kellően kihasználva. A nyilvános internet a kistérségben nem volt elég vonzó, kevés új használót hozott a könyvtárakba. A használóknak csak a 15%-a nem regisztrált olvasó.
A könyvtárosok szerint az internethasználók keresései homogének és nagyon "szegényesek". A helyi felnőtt lakosok általában foglalkoztatási vagy szünidei információkat keresnek. A felnőtt turistákat az elektronikus levelezés és a közlekedési információk érdeklik. Az általános iskolások fele iskolai dolgozatokhoz keres anyagot, másik fele játszik. A gyermekhasználók az egyetlen csoport, akik szakmai segítséget kérnek a könyvtárostól. A középiskolások elektronikus levelezést, közlekedési információkat, tanulmányi anyagokat keresnek. A felsőoktatási hallgatók leginkább az elektronikus bankszolgáltatást és az online kereskedelmet használják.
A kistérség lakosainak passzivitása az internet kínálta lehetőségeket érintően a potenciális használók szükségleteiből ered. A vidéki lakosság a jól informáltsághoz alacsonyabb szinteken is talál megfelelő forrásokat, a vidéki értelmiségiek körébe tartozók pedig otthon is rendelkeznek internettel. Az internettel nem rendelkező családok gyermekei és fiataljai többnyire szórakozásból használja a netet. Az iskolában ingyenes az internet, a könyvtárban fizetni kell érte. Így a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok nem is jönnek a könyvtárba internet használatért. A plzeni területen végzett kutatások igazolták, hogy a regisztrált olvasók 78%-a azért nem érdeklődött az internet iránt, mert az iskolában 40% ingyen hozzáfér, 14% pedig otthon rendelkezik vele.
Az internet elérése nem vonzott jelentősebb számú használót a könyvtárakba a kistérségben. A potenciális használók az internet kedvéért sem váltak könyvtárhasználókká. Egyedül a diákság, a közép- és felsőoktatási hallgatók köre tekinthető a regisztrált olvasók közül a legaktívabb internethasználónak.
A használók legkisebb csoportja a helyi felnőtt lakosság köréből kerül ki, többségük egy papírkára felírt címmel érkezik, amit valaki ajánlott nekik. Ők egyszeri, célzott és ritka használók. Szituációs használónak tekinthetők: az internet segít nekik valamilyen szituáció megoldásában és az iránta való érdeklődésük ezzel meg is szűnik.
Az internet eszközként való használatához szükség volna a tartalmasabb és hatékonyabb kereséseket elősegítő képességeknek és készségeknek, az információs írástudás ismereteinek elsajátítására. Tanítani csak tanultan lehet: az internetet, mint az élethosszig tartó tanulás eszközét először azoknak kell megtanulniuk, akik a többieket tanítják.
A kistérség lakói között végzett felmérés szerint a nyilvános internethasználatot a potenciális 85%-ból csupán a lakosság 5%-a vette igénybe. A digitális szakadék csökkentéséhez és a digitális lehetőségek kihasználásához az információs társadalomnak nem csak a vidéki területeken vannak még megoldásra váró feladatai.

Prókai Margit

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!