Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5260906/031KF06/1
MARK, Amy E.: Libraries without walls: an internship at Oshkosh Correctional Institution Library = Behav.Soc.Sci.Libr. 23.vol. 2005. 2.no. 97-111.p. Bibliogr. Raktári szám: P 2235 Ref.
Szakmai gyakorlaton egy amerikai börtönkönyvtárban
TÁRGYSZAVAK: Börtönkönyvtár; Gyakorlati képzés

Referátum: Amy E. Mark cikke a börtönkönyvtárban szerzett tapasztalatairól számol be.
Bemutatja, hogy egy börtönkönyvtárban eltöltött szakmai gyakorlat mind a könyvtáros szakma alapvető szolgáltatásainak elsajátításában, mind a hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozásban tapasztalatokat nyújt.
A börtönkönyvtári gyakorlat a könyvtári munka széles körével ismerteti meg a hallgatókat,
de elsősorban az olvasószolgálat és a könyvtári tájékoztatás megalapozásában ad sokat.
Az elítéltek számára a börtönkönyvtár a szellemi és lelki szabadságot jelenti. Bár a börtönkönyvtár nem nyilvános, iskolai vagy tudományos könyvtár, mégis jó, a könyvtáros pálya bármely területén hasznosítható gyakorló terepet biztosít a leendő könyvtárosok számára. A szerző az Oshkosh-i Büntetésvégrehajtó Intézet könyvtárában szerzett élményeit írja le, s utal arra, hogy e tapasztalatokat későbbi szakmai karrierje során is tudta hasznosítani.
A börtön részletes leírása után bemutatja a könyvtári állományt, amely két részből áll: jogi anyagból és szórakoztató irodalomból. A fő könyvtár heti hat napot tart nyitva. 1998-ban 67 571 könyvet kölcsönöztek, 4270 könyvtárközi kérést bonyolítottak le. A könyvtárban az oktatást segítő művek is jelentős számban megtalálhatók (pl. jeltolmács- és Braille írás tanfolyamok). Könyvtáros vezette a gyerekirodalom kurzust.
A szerző gyakorlati idejében egy igazgató, egy frissen végzett segédkönyvtáros, két könyvtáros asszisztens és egy elítélt munkás dolgozott a könyvtárban.
A könyvtári személyzet valamennyi tagja bizonyos távolságot tartott az elítéltektől. Az elítéltek minden könyvtárral kapcsolatos kérdést bátran feltehettek, és a könyvtárosok igyekeztek ezekre a legmegfelelőbb választ adni.
A könyvtáros személyzet egymás közötti pletykálása, személyes, otthoni dolgok megbeszélése tilos volt, hisz az elítéltek hallgatózhattak. Ezt a helyzetet a szerző azonban inkább előnyösnek találta a munkahelyi légkör szempontjából. Mivel sok időt töltött munkája során egy, az elítéltekből választott könyvtári alkalmazottal, rá kellett jönnie, hogy az elítéltek épp úgy élik minden napi életüket, mint bárki más.
Sok amerikai úgy tartja, hogy a börtönnek inkább büntető intézetnek kell lennie, mint rehabilitálónak, s éppen ezért az olvasmányokat is korlátozni kell az ilyen intézményekben.
Az oshkoshi könyvtárban többes példányok is voltak a máshonnan kitiltott Goines és Slim műveiből, a Holloway House regényeket azonban a pult alatt tartották. A nem található műveket megkérték könyvtárközi kölcsönzésben. Bár formális cenzúra nem volt, a könyvtárosoknak meg volt a joga, hogy mérlegelje, teljesíthető-e a kérés. Az elutasítás leginkább biztonsági okokból történt A szexuális bűntetteket elkövetők sem olvashattak bizonyos műveket. A könyvtáros ilyen esetekben a szociális előadóval is konzultált.
Szerzőnknek a gyakorlat alatt nagy mennyiségű könyvtári jártasságot sikerült szereznie, ugyanis a könyvtárban, hasonlóan más izolált könyvtárakhoz, pl. szakkönyvtárakhoz, a feladatok nem voltak osztályokra bontva, hanem ő volt egy személyben a katalogizáló, kölcsönző, tájékoztató könyvtáros és programkoordinátor. Itt ismerkedett meg az automatikus kölcsönzéssel, a katalogizálással, az osztott katalógussal, az olvasói és adminisztrációs modullal. Felbecsülhetetlenek voltak a referensz-könyvtárosi tapasztalatok. Itt tanulta meg a nyomtatott és elektronikus tájékoztatási források használatát, és a tanácsadási feladatok is hasznosak és sikert hozók voltak számára.
Megtanulta, hogy a börtön világa egyáltalán nem olyan, mint a filmekben, továbbá, hogy a véleményét tartsa meg magának, s ne legyenek előítéletei a foglyokkal szemben.
Sok mindent megtanult a jogi kérdésekről, és számtalan fénymásolatot készített az elítélteknek. Ennek az elszigetelt környezetnek megvan a maga sajátos világa. S ebben a könyvtáros sokszor nem hagyományos szerepet is kap: pl. jegyzői szolgálatot lát el, vagy segít ruhát rendelni az áruházi katalógusból.
Az ellenőri jártasság, valamint a távolságtartás kérdése volt a legnehezebben megvalósítható feladat a gyakorlat alatt. Amikor a szerző odakerült, először az elítélt alkalmazottak tanították meg az alapvető teendőkre, a rekordok elkészítésére, de amint látták, hogy képes egyedül is elvégezni, hajlandóak voltak elfogadni az ő irányítását. Az oktatói szakismeret, amit a gyakorlat folyamán szerzett, előrevetítette a később felsőoktatatási könyvtárosként szerzett tapasztalatokat.
A könyvtárak általában szoros költségvetéssel dolgoznak. Ez még inkább igaz a börtönkönyvtárakra, ahol a kiszolgálandó elítéltek számával arányosan nőnek a pénzügyi nehézségek is. A könyvtárosok jelzik a problémákat, például hogy csökken a jogi anyagokhoz való hozzáférés joga, nem tudnak az álláshoz jutás esélyét biztosító számítógépes jártasságot szerezni az elítéltek, kicsi és elavult a könyvállomány, nem megfelelő a személyzet, és a költségvetés szűkössége miatt jelentős az adományoktól való függés. Oshkoshban is régiek voltak a számítógépek, s nem volt internet-lehetőség.
A hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás közben szerzőnk megtanulta, hogyan harcoljon ki forrásokat és eszközöket. Ezt a tapasztalatot jól kamatoztatja az egyetemen is hasonló helyzetben.
Összegzésként a szerző elmondja, hogy a börtönkönyvtárban megszerezte azokat az alapvető könyvtárosi jártasságokat, melyek bármely könyvtárban kamatoztathatók. Megfigyelhette, hogyan működik a szervezet, és felismerte, hogy itt a szakszerűtlen viselkedés nem olyan hatású, mint más könyvtárban, hiszen még a könyvtáros életébe is kerülhet! Az elítéltek társasága végeredményben kellemesnek bizonyult - élvezte keserű humorukat, tanulási vágyukat.

Szénászky Mária

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!