Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5317506/127KF06/2
SIMPSON, Bill: Merger and centralisaton: can we be big AND good = LIBER Q. 15.vol. 2005. 3/4.no. Ref.
Az egyetemi könyvtárak összevonása Manchesterben
Internetcím: http://liber.library.uu.nl/http://liber.library.uu.nl/
TÁRGYSZAVAK: Egyetemi könyvtár; Megszűnés -könyvtáré; Munkaszervezés

Referátum: Két egyetemet és a gazdasági főiskolát vonták össze Manchesterben 2004-ben, s ezzel létrehozták Anglia legnagyobb egyetemét. Az integrált könyvtár neve: John Rylands University Library, The University of Manchester, amely alig különbözik a már korábban nagy tekintélyt szerzett intézmény nevétől. 35 telephelyen működik, 4,5 millió könyvet, több mint egymillió kéziratot, s valószínűleg az Egyesült Királyság legnagyobb e-dokumentumgyűjteményét tartalmazza. A 2005/2006-os évre költségvetése 22 775 millió euró. A személyzet létszáma 370 fő.
A könyvtári integráció sikeresnek bizonyult, mert egy felmérés szerint a központi szolgáltatások közül a könyvtárat minősítették a legpozitívabban a használók.
Az integráció egyik legkényesebb problémájának a személyzeti kérdés bizonyult. A munkatársak természetesen féltették munkahelyüket. Tisztességes eljárással, meggyőzéssel és kölcsönös megértéssel sikerült ezt a problémát is megoldani. Mindössze 50 személy vonult nyugdíjba, vagy - megfelelő végkielégítéssel - távozott a könyvtártól.
A könyvtár igazgatójának két helyettese van (az egyik a belső munkáért, a másik a szolgáltatásokért felel). A 7 osztály élén osztályvezetők állnak. Belső pályázatokat írtak ki a korábban önálló könyvtárak hasonló pozícióinak egy személy által történő ellátására. Ugyanakkor szükség volt bizonyos új posztok létrehozására is, főleg a koordinációs feladatok szempontjából. A szervezeti és személyi változásokat mind lebonyolították az új könyvtár megnyitása (2004. október 1.) előtt.
A szolgáltatásokat is sikerrel vonták össze. Nem törekedtek uniformizált megoldásokra, s megőrizték a helyileg bevált megoldásokat. Minden eljárást érdeme szerint bíráltak el, s nem fogadták el automatikusan a korábbi legnagyobb könyvtáréit. Ha a hatékonyság érdekében be is zártak kisebb egységeket, ezek személyzetét bevonták a tervezés és végrehajtás folyamatába, és biztosították további alkalmazásukat.
Nem lett volna sikeres a könyvtárak összevonása, ha nem igazodott volna az egyetem céljaihoz. A könyvtári szolgálatot a radikálisan megváltozott egyetemi szervezethez kellett igazítani. Az új egyetemnek négy nagy, átfogó fakultása van (ezek között a humán fakultás maga is kitesz egy egyetemet). A korábbi tanszékekből (departments) nagyobb intézetek (schools) lettek, melyek között a hagyományos határok elmosódtak. Ezekez a változásokhoz igazodóan a könyvtárban szakreferenseket az egyetemi részlegekkel kapcsolatot tartó könyvtárosok váltották fel (Subject Librarians helyett Academic Liaison Librarians lett szerepük és elnevezésük).
Ha nem is zajlott le fájdalommentesen az összevonás, haszonnal járt mind a személyzet, mind a használók számára. A régi kérdéseket új módon kellett megközelíteni. A kisebb könyvtárak munkatársai előtt újabb perspektívák nyíltak egy nagyobb szervezetben, a helyileg bevált, hatékony eljárásokat megőrizték, s megnőtt a dokumentumgyűjtemény kritikus tömege a használók számára.
A kérdést, egyszerre lehet-e valami nagy és jó (sőt szép), pozitívan válaszolta meg az összevonás. Ehhez azonban szükség volt a személyzet elkötelezett hozzáállására, a menedzsment víziójára és vezetőképességére, gondos tervezésére és bizalomra a munkatársak iránt.

Papp István

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!