Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5316106/159KF06/2
PINDER, Chris: Customers with disabilities: the academic library response = Libr.Rev. 54.vol. 2005. 8.no. 464-471.p. Bibliogr. 6 tétel. Raktári szám: P 371 Ref.
Hogyan kezeli az egyetemi könyvtár a fogyatékkal élőket?
TÁRGYSZAVAK: Beteg olvasó; Egyetemi könyvtár; Információtechnológia

Referátum: Az Egyesült Királyságban a 2003-2004-es tanévben a felsőoktatásba került hallgatók 5%-a (kb. 45 ezer fő) él együtt valamilyen hátránnyal. 41%-uk dyslexiás, 20%-uk valamilyen láthatatlan hátrányról (diabetes, epilepszia, asztma) számolt be. 4,5% a kerekes széket használók aránya.
Az 1995-ös Disability Discrimination Act még nem tért ki a felsőoktatásra, a 2001-es Special Educational Needs and Disability Act (SENDA) azonban már arra késztette a felsőoktatási intézményeket, hogy foglalkozzanak a hátrányos helyzetűek problémáival. Az intézmények minőségbiztosításával foglalkozó szervezet által összeállított kódex is előírta az egyenlő elbánás kötelezettségét, sőt a megfelelő intézkedések megtételét a hátrányos helyzet leküzdése érdekében. A SENDA törvény megvalósítása három lépcsőben történik: 2002-ben az intézmények szabályzatait módosították, 2003-ban biztosították a szükséges segédeszközöket, 2005-ben volt az épületek akadálymentesítésének a határideje.
A könyvtárak feladata, hogy tudomást szerezzenek arról, mely hallgatóknak van szükségük segítségre; magukat az érintetteket is meg kell győzniük, hogy az ezzel kapcsolatos információkkal senki nem él vissza; az információkat el kell juttatni a könyvtár munkatársaihoz. A SENDA előírásai arról szólnak, hogy a könyvtár irányadó dokumentumait meg kell vizsgálni, hogy ne legyenek diszkriminatívak; a könyvtári szolgáltatások legyenek elérhetőek; a nyomtatott dokumentumokat megfelelő formátumokban kell elérhetővé tenni; a webhelyek, jelzések és feliratok legyenek jól használhatók; a szolgáltatások használatához különböző eszközöket és berendezéseket kell beszerezni; a személyzetet ki kell képezni. A SCONUL (a felsőoktatási könyvtárak szövetsége) a SENDA megvalósításához irányelveket állított össze, esettanulmányokkal, amelyben összefoglalták azokat az érveket és ellenérveket is, amelyek a hátrányos helyzetű hallgatók ellátásának integrált vagy külön megszervezése mellett, illetve ellen szólnak. A SCONUL az integrált szolgáltatások mellett tette le voksát.
1999-ben a hátrányos helyzetű hallgatókkal kapcsolatos kérdések felügyeletére országos koordinátort neveztek ki. A koordinátor szerepét Skóciában később egy team vette át, amely az egész felsőoktatási szektorra nézve foglalkozik a képzés és információszolgáltatás stratégiai kérdéseivel, az érintett szolgáltatások munkatársainak képzését is beleértve. A JISC (Joint Information Systems Committee) TechDis kezdeményezése az épületek és szolgáltatások hozzáférhetőségét és az esélyegyenlőséget vizsgálja a felsőoktatásban, valamint képzést szervez a hátrányos helyzettel kapcsolatos témákról.
A Skóciában folyó rendezvények egy része a SCURL (Scottish Confederation of University and Research Libraries) égisze alatt zajlik. A rendezvények célja a szolgáltatások és eszközök számbavétele, információcsere, külső szakemberek meghallgatása. Összeállítottak egy szempontrendszert az intézmények auditálásához is. Hasonló kezdeményezések sokfelé folynak (Open Rose Group, CLAUD stb.) Az Aston University könyvtárának esete tipikusnak mondható. Az épületet, a berendezéseket és a szolgáltatásokat jelentősen át kellett alakítaniuk, hogy a dyslexiások, látás- és mozgássérültek, halláskárosultak igényeihez igazodjanak. A gyakorlati kivitelezés során kicserélték a nehéz bejárati üvegajtót, a szolgáltatási helyeken halláskönnyítő készülékeket szereltek fel, a pultok magasságát beállították, megfelelő hardvert és szoftvert szereztek be. A könyvtárosok segítenek a másolásban, színes papírt biztosítanak, a kölcsönzésnél speciális szolgáltatásokat ajánlanak fel. Az információs brosúrák a weben is elérhetőek.
A SENDA előírásainak megvalósítási területei a következők: megfelelően képzett személyzet, akadálymentes fizikai és információs környezet, segítő technológia és szoftver a könyvtár erre a célra kijelölt területein. A szolgáltatások és a könyvtárépület ésszerű átalakítása során természetesen még sok más tennivaló felmerülhet.

Hegyközi Ilona

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!