Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5321306/168KF06/2
CLOUTIER, Claudette: Setting up a fee-based information service in an academic library = J.Acad.Librariansh. 31.vol. 2005. 4.no. 332-338.p. Raktári szám: P 2210 Ref.
Térítéses információszolgáltatás létrehozása egy felsőoktatási könyvtárban
TÁRGYSZAVAK: Felsőoktatási könyvtár; Használó; Költségelemzés; Nyilvánosság -könyvtáré; Térítéses szolgáltatás

Referátum: 1999-ben térítéses szolgáltatást vezettek be a kanadai Calgary Egyetemnek a nyilvánosság számára is hozzáférhető Geológiai és Geofizikai Könyvtárában.
Az intézkedésnek két oka is volt: az addigi anyagi támogatás csökkenése miatt korlátozni kényszerültek a nyitvatartási időt. Ugyanakkor viszont számos olajipari vállalat szakkönyvtára megszűnt, és a kutatók a Gallagher Könyvtárban folytatták az anyaggyűjtést. A könyvtárosok terhelése nőtt, és egyre kevesebb energiát tudtak elsődleges, egyetemi használóikra fordítani.
A könyvtár erőssége gazdag gyűjteménye, a munkatársak húsz év alatt felhalmozott tapasztalata, a különböző intézményekkel és az olajipar vállalataival kiépített kapcsolatai. A könyvtár vezetője ezt megelőzően más intézményeknél már számos ismeretet szerzett a térítéses szolgáltatások bevezetésével és működtetésével kapcsolatban.
Első lépésként jól átgondolt tervezetet nyújtottak be a könyvtár vezető testületének, melyben ismertették az adott körülményeket, és az addig felmerült, valamint a várható igényeket. Megvizsgáltak és összehasonlítottak számos működő helyi és nemzetközi szolgáltatást a párhuzamosságok elkerülése, az igények pontos behatárolása és az árkategóriák kialakult gyakorlatának bemutatása érdekében. Leírták a szolgáltatások működtetésének tervezett módjait. Mindennek eredményeként a leendő térítéses szolgáltatás számára két fő irányt határoztak meg: a kutatási és a dokumentumküldési szolgáltatást.
Ezek után az árak, a megrendelések és a számlázások ügyintézési módjának kialakítása következett. A benchmarking során összegyűjtött adatok alapján négy árkategóriát alakítottak ki: a kutatási munkára, a helyi könyvtárközi kölcsönzésre, a helyi dokumentum-másolásra, a külső könyvtárközi kölcsönzésre és a külső dokumentum-másolásra vonatkozót. Számos tényezőre figyelemmel voltak: az adatbázisok korlátozott, licenchez kötött használatától a szolgáltatások nettó költségének kiszámolásán, az adók és egyéb járulékos költségek kalkulálásán át a szerzői jogi díjakig és a szolgáltatásokat terhelő 7 %-os ÁFA beszámításáig. Végül megszövegezték a felelősségvállalási nyilatkozatot is.
A tervezet szerint a szolgáltatást a Gallagher Library referensz könyvtárosai irányítják diákasszisztensek segítségével. A befolyó bevételből igény szerinti plusz diákokat foglalkoztathatnak, valamint visszatérhetnek a hosszabb nyitvatartási időhöz is. A számlázást és az ügyfélkör adatbázisának karbantartását a gazdasági egység végezné.
A tervezet elfogadása után három szemeszterre vonatkozó próbaszerződési modelleket állítottak össze. Az elsőt a nagy (több mint 1500 alkalmazottat foglalkoztató) olajipari vállalatoknak ajánlották, éves díja 10 ezer dollár. Ebben benne foglaltatik a kutatási idő és az első száz dokumentum belső könyvtárközi kölcsönzésének költsége, valamint 15 könyvtári belépő ára. A második a kisebb és közepes vállalkozások számára jóval alacsonyabb éves díjat tartalmazott, engedményes szakértői tarifát és ingyenes belső könyvtárközi kölcsönzési díjat. A többi szolgáltatásért a hivatalos díj fizetendő. A legolcsóbb a kisvállalkozások és független információbrókerek számára konstruált 200 dolláros éves előfizetés, mely az adminisztrációs költségeket tartalmazza.
Akkortájt négy nagy olajipari konferencia is zajlott Calgaryban, ahol a könyvtár munkatársai bemutatták az új lehetőséget. Ezenkívül felvették a kapcsolatot azokkal a vállalatokkal, melyek felszámolták saját szakkönyvtárukat - ezek közül kettővel sikerült is szerződést kötni. Ezek után a könyvtár megkötötte a szerződéseket a külső dokumentum-szolgáltatókkal, valamint az online adatbázis-szolgáltatókkal. Elkészítettek egy Microsoft Access adatbázist a megrendelések és számlák nyilvántartására.
A szolgáltatás már négy éve sikeresen működik. Ötvenhét szerződéses megrendelőjük van évente. Eddig 3000 megrendelést teljesítettek. Ennek nyolcvan százaléka dokumentum-szolgáltatás és könyvtárközi kölcsönzés, tizenkét százalék pedig online adatbázisban történő kutatás. A bevételekből gyarapítják a gyűjteményt és foglalkoztatják az asszisztenseket. Megnőtt a könyvtár és az egyetem ázsiója is az iparvállalatok körében. A vállalatok, melyek megszűntetik könyvtáraikat, de még a nyugalmazott geológusok és geofizikusok is örömmel ajándékozzák gyűjteményeiket a könyvtárnak.
Ha a szolgáltatás a továbbiakban is ilyen sikeres lesz és megnő az igény iránta, felül kell vizsgálni, elegendő lesz-e a munkaerő, és megfelelő-e az elhelyezés a megváltozott helyzetben. A kitűzött célt máris elérték: visszaállíthatták a könyvtár eredeti nyitvatartási idejét, a nem egyetemi közönség is korlátlanul hozzáférhet gazdag gyűjteményükhöz és szolgáltatásaikhoz, ráadásul még a könyvtár helyi közösségen belüli elismertsége is jelentősen megnőtt.

Fazokas Eszter

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!