Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5313706/172KF06/2
MITTLER, Elmar: "Geld haben wir keins mehr - jetzt können Sie nur noch Ideen haben." Strategien zur Finanzierung wissenshaftlicher Bibliotheken = BuB. 57.Jg. 2005. 10.no. 730-734.p. Raktári szám: P 316 Ref.
Res. angol és francia nyelven
"Pénzünk nincs több - most már csak ötleteik lehetnek". Stratégiák a tudományos könyvtárak finanszírozására
TÁRGYSZAVAK: Állománygyarapítás; Ésszerűsítés; Felsőoktatási könyvtár; Gazdaságosság -könyvtárban; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

Referátum: A német tudományos könyvtárak ellátottsága sem rózsás az utóbbi időben. Elmar Mittler (1940) - jelenleg a göttingeni egyetemi könyvtár (Staats- und Universitätsbibliothek, SUB) igazgatója -, 1974 óta szembesül vezetőként pénzügyi nehézségekkel és a létszámcsökkentés szükségességével, cikkében mégis azt hangsúlyozza, hogy nem kell a múltat túl rózsaszínűre, a jövőt pedig sötétre festenünk. Bevezetésképpen két példán illusztrálja a könyvtárak (szűk) ésszerűsítési lehetőségeit a SUB átszervezési megoldásait ismertetve, majd a gyarapítás nehézségeit, az elektronikus folyóirat-előfizetéseket, és a nyílt hozzáférés kérdéseit elemzi. Cikke végén a tudományos könyvtárak jövőközpontú gazdálkodásának tíz fontos alapelvét fogalmazza meg:
1. A könyvtárak biztos finanszírozásban részesülnek, ha továbbra is nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtanak a felsőoktatási intézmények információellátásához.
2. Ehhez a hagyományos szolgáltatások körét (a mindenkori igényhez igazítva) továbbra is fenn kell tartaniuk, és emellett újabbakat is ki kell építeniük.
3. Ez csak úgy sikerülhet, ha
* eddigi szolgáltatásaikat kooperációval, jobb szervezéssel és további ésszerűsítésekkel "karcsúsítani" tudják, hogy a létszámot és a felszabaduló álláshelyeket új szolgáltatásokra használhassák,
* egyéb anyagi források révén és a saját bevételeik átcsoportosításával új álláshelyeket teremtenek.
4. A digitális média egyre növekvő aránya lépésről lépésre lehetővé teszi a közös egyetemi költségkeret kialakítását - elsősorban elektronikus folyóiratok (és adatbázisok) beszerzésében -, amelyhez a karok is hozzájárulnának, és így csökkennének a központi könyvtár pénzügyi gondjai.
5. A felsőoktatási intézmények digitális médiára fordítandó kerete csak ezek szakszerű kezelésének biztosításával és a használati statisztikák bővítésével tartható fenn hosszabb távon.
6. A konzorciális beszerzési lehetőségek kihasználása - ezáltal sok új cím - révén javulni fog mind a könyvtárak pozíciója, mind a könyvtárügy imázsa a releváns szakirodalom szállítójaként.
7. A nyílt hozzáférés (Open Access) melletti következetes kiállás segíti a jövő információs problémáinak megoldását.
8. A könyvtárban működő egyetemi szerver vállalj a vezető szerepet az Open Access biztosításában:
* az egyetem munkatársainak folyóiratokban közreadott publikációit tegyék elérhetővé (és ezzel kimutathatóan növeljék e publikációk impakt faktorát),
* főleg az egyetemen írt disszertációkat tegyék elérhetővé lehetőleg teljességgel - a pre-publikációs lehetőség kiindulási pontjaként, valamint a könyvtár által gondozott egyetemi kiadó csírájaként, amely jövőbe mutató módon médiasemleges publikálási lehetőséget kínálna.
9. Új szolgáltatások kialakítása (pl. elektronikus segédletek, Learning Resources Centerek kiépítése, fontos ismeretek - mint pl. az information literacy - oktatása) révén kapcsolódjon be a könyvtár az oktatás és a tanulás terén az elektronikus tanulás és oktatás fejlesztésébe.
10. Ezek a feladatok csak a helyi számítóközponttal (adott esetben a média-központtal) együttműködve, a többi könyvtárral regionális, országos és nemzetközi kooperációban végezhetők el, például a SPARC (Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition) és a DINI (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation) keretei között.

Murányi Lajos

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!