Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5518506/203KF06/3
GRUSZECKA, Helena: Male biblioteki duzy wplyw = Poradnik Bibl. 2006. 2.no. 9-13.p. Bibliogr. lábjegyzetekben. Raktári szám: P 390 Ref.
Lengyelország: kis könyvtárak nagy hatása
TÁRGYSZAVAK: Könyvtárpedagógia; Közművelődési könyvtár; Szakkönyvtár; Tájékoztató munka

Referátum: Nagykönyvtárak voltak, vannak és lesznek, mert a nagy szervezetek könnyebben túlélik a válságokat. A kiskönyvtáraknak - gyakran a nagyok árnyékában - rugalmasan alkalmazkodva kell működniük, de hatásuk óriási a helyi közösségre, mert sajátos légkörük van, barátságos, otthonos helyek, a speciális szakértelemmel rendelkező könyvtáros(ok) közvetlen kapcsolatban állnak a használókkal. Legnagyobb előnyük ez a közvetlenség, az, hogy helyben vannak.
Egyes kiskönyvtárak (köz- és iskolai könyvtárak) jól megválogatott, átfogó gyűjteményükkel meglehetősen változatos, spontán felmerülő igényeket elégítenek ki. Lengyelországban az 5000 falusi közkönyvtár közül majd 1300 egyszemélyes, de a vidéki kiskönyvtárak közül sok jelenik meg az interneten. (2001-ben a közkönyvtárak 1,5%-a, ma már 7,6%-a rendelkezik honlappal.)
2005-ben az Egyesült Államokban a Library Journal versenyt hirdetett a legjobb kis - néhány ezer olvasót szolgáló - könyvtáraknak. A vizsgált kritériumok: új programok és szolgáltatások kreatív megvalósítása; a számítógépekhez való hozzáférés innovatív megoldása; a helybeliek fokozatos bevonása a könyvtári tevékenységekbe; központi szerep vállalása a helyi társadalmi életben. A Bill és Melinda Gates Alapítványból odaítélt 10 ezer dolláros díjat 143 jelölt közül a Haines Public Library nyerte. A 2600 lélekszámú községet itt 7 könyvtáros és 75 önkéntes látja el a hét minden napján. A közösség hétköznapjainak és ünnepeinek aktív résztvevője a könyvtár. Egyik (egy indián szervezettel közösen szervezett) programja keretében 10-21 év közötti fiatalokat képzett ki a számítógép-használatra és ismereteik továbbadására közösségük idősebb tagjai számára. A program második szakaszában a fiatalok filmeket, hangfelvételeket stb. készítettek az amerikai őslakosok kultúrájáról. Ez ma a könyvtár egyik legkeresettebb gyűjteményrésze. A könyvtárat ünnepek idején a turisták is megszállják, ezért vezeték nélküli hálózati kapcsolatot biztosítanak, és laptopokkal látják el a megnövekedett használói gárdát. Az internet-használat ingyenes biztosítása fontos tanulság lehet a lengyel közkönyvtárak számára is.
Egy 2003-as felmérés szerint a lengyel közkönyvtárak 10%-ában volt internet, a kisebb központok, falvak ebből a szempontból hátrányosabb helyzetben vannak. A vezeték nélküli hálózat nagyon vonzó megoldás lehet, különösen akkor, ha a technológiai fejlesztés biztosítja a hozzáférés és a világháló elérésének egyenletes minőségét.
A kiskönyvtárak másik csoportját a szakkönyvtárak között találjuk. A felsőoktatási, kutatóintézeti, vállalati stb. bibliotékák szűk olvasóközönség speciális igényeit szolgálják ki, a lehető legrelevánsabb és legfrissebb anyaggal. Az egyszemélyes könyvtárak teherbírása korlátozott: függ az állomány, a gyarapodás és a szolgálandó közösség nagyságától. Lengyelországban 2001-ben 981 felsőoktatási intézmény könyvtára közül 160 rendelkezett honlappal, ma 262, közöttük 129 intézeti, tanszéki, fiókkönyvtár. Ezek a kiskönyvtárak jobban tudják követni az oktatók igényeit, mert közelebb vannak hozzájuk. Különösen gyakoriak a pedagógiai könyvtárak (alap, fiók vagy kihelyezett), amelyek az oktatókkal és hallgatókkal szoros kapcsolatban dolgoznak, és hozzájárulnak a vidékről érkező diákok hátrányainak leküzdéséhez. Az újabb alapítású állami felsőfokú szakképző intézmények könyvtárai pedig fontos bázisai lehetnek az információs társadalomnak.
A kiskönyvtáraknak meg kell maradniuk a nagyok mellett. Általában igen magas színvonalon működnek: könyvtárosaik jó, speciális szakmai felkészültséggel rendelkeznek, a munkafolyamatok automatizáltak, részt vesznek a könyvtári hálózatokban. Fenntartásuk költségeit ellensúlyozza szellemi értékük, társadalmi hasznosságuk és a közösségre gyakorolt nagy hatásuk.

Orbán Éva

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!