Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5611606/361KF06/4
NITZSCHNER, Holger - FLEMMING, Arend: Der Ausbau der Deutschen Internetbibliothek zu einen Netzwerk öffentlicher und wissenchaftlicher Bibliotheken = Bibliotheksdienst. 40.Jg. 2006. 5.no. 598-605.p. Raktári szám: P 1300 Ref.
A Német Internetkönyvtár kibővítése a tudományos és közkönyvtárak hálózatává
TÁRGYSZAVAK: Elektronikus posta; Közművelődési könyvtár; Portál; Referensz; Tudományos és szakkönyvtárak

Referátum: A Német Internetkönyvtár (DIB) a közművelődési könyvtárak közös programjaként 2002-ben azzal a céllal jött létre, hogy a legfontosabb internetforrásokat feltárja, és egy központi felületen szolgáltassa (http://www.internetbibliothek.de/index_user.jsp). A csatolások katalógusa mellett elektronikus tájékoztatási szolgáltatást működtetnek, és a beérkező kérdéseket rövid időn belül, szakértők közreműködésével megválaszolják. A tájékoztatás iránti igény növekedése és az egyre speciálisabb kérdések miatt szükségessé vált a kooperációs hálózat kibővítése.
A Német Könyvtári Szövetség (Deutscher Bibliotheksverband, DBV) 2005. évi felhívása nyomán húsz tudományos könyvtár is jelezte részvételi szándékát, így a kezdetben hetven fős hálózat mára több mint kilencven tagot számlál. (Felmerült a szomszédos országok, így Ausztria és Svájc bekapcsolása a részt vevő könyvtárak közé.)
2004-től a DIB együttműködik a wissen.de portállal, mindkét fél megelégedésére. Eddig a wissen.de használóinak 1500 általános műveltséggel kapcsolatos kérdését válaszolta meg a DIB; az egyszerűség kedvéért aztán a portálon helyezték el a DIB tájékoztatási űrlapját (http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/services/kontakt/index.html).
A használat növelése érdekében a DIB népszerűsítését is fontosnak tartják, ezért 2005-ben több sajtóközleményt jelentettek meg népszerű folyóiratokban, emellett a DBV hírlevelében és szórólapokon is népszerűsítik tevékenységüket. (2005-ben honlapjuknak 470 ezer látogatója volt.)
2006-ban legfontosabb céljuk a finanszírozás hosszú távú biztosítása; törekednek a Bertelsmann Alapítvány és a DBV által kidolgozott "Innovationsnetz Bibliotheken als Selbstlernzentren" (IBASE) programba való bekapcsolódásra; erről a pénzügyi döntést a szövetségi minisztérium (BMBF) 2006 elején fogja meghozni, de fontosnak tartják új partnerek keresését is.
A minőségbiztosítás is fontos szerepet játszik a kooperációban, ezért világos alapelvekre van szükség; ezt a célt szolgálják az internetcímek feldolgozásáról és az elektronikus tájékoztatásról készített DIB-dokumentumok (Bedienungsanleitung zur Linkerfassung, Leitfaden E-Mail-Auskunft). Az elektronikus tájékoztatás továbbfejlesztését tekintik az egyik legfontosabb feladatnak. Tervezik a mintakérdések és -válaszok közzétételét, illetve a megválaszolt kérdésekből egy ún. knowledge-base kialakítását, amely a könyvtárak rendelkezésére állna, valamint kisebb szakkönyvtárak bevonását a tájékoztatásba.
A cikk végén négy statisztikai adatsort közölnek a szerzők a kérdezők nemek szerinti és a tájékoztatási kérdések mennyiségi, földrajzi, valamint tematikus megoszlásáról.

Murányi Lajos

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!