Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5842307/012KF07/1
PETERCOVÁ, Stefánia: Spolocenské postavenie a imidz kniznicno-informacného pracovníka = Kniznica. 7.roc. 2006. 6-7.no. 12-14.p. Raktári szám: P 2661 Ref.
A könyvtárosok-informatikusok társadalmi helyzete és imázsa
TÁRGYSZAVAK: Könyvtárkép; Könyvtárosi hivatás

Referátum: A könyvtáros és információs szakember társadalmi presztízse egyáltalán nincs arányban azzal a munkával, amelyet végez. Ezt a tényt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, el lehet azonban gondolkodni az okain, majd szisztematikusan megkeresni azokat a lépéseket, amelyek a helyzet javításában előbbre vihetnek.
A könyvtáros foglalkozás a régi és elismert szakmák közé tartozik. A múltban a könyvtárosokat "két lábon járó enciklopédiáknak", a bölcsesség szimbólumainak, széles látókörű, ugyanakkor szerény, rejtőzködő egyéniségeknek tartották, a társadalom és uralkodó rétegei pedig respektálták a tudósokat. A könyvtárosok többnyire művelt férfiak, szerzetesek, papok, később tanárok voltak. A legismertebb könyvtárosok közé tartozott a könyvnyomtatást föltaláló Gutenberg, a polihisztor Leibnitz, a filozófus Hume, a költő Schiller, a mesegyűjtő Grimm testvérek és a híres hősszerelmes, Casanova is.
A sok hírességhez köthető könyvtáros foglalkozás feljogosít a szakmánkra való büszkeségre. Alacsony társadalmi presztízsünk javítása érdekében jobban és többet kellene képeznünk magunkat, öntudatosabb, erélyesebb, rugalmas, innovatív hozzáállással bizonyíthatnánk, hogy méltó utódai vagyunk híres elődeinknek.
Problémáink összefüggésben vannak azzal is, hogy az emberekkel foglalkozó más szakmákkal szemben, vannak még hiányosságaink a képzésben, főként annak az oktatásában, hogy miként viselkedjünk a használóinkkal.
A könyvtáros és információs szakembereknek folyamatosan képezniük kell magukat, hogy követve az új trendeket, minőségi szolgáltatásokat biztosíthassanak az információk közvetítésében, nehogy a konkurencia megelőzze őket.
A pozitív imázs kialakítása hosszadalmas folyamat, amiért meg kell dolgozni, és amit könnyen el lehet veszíteni. A pozitív képhez nemcsak a könyvtáros személye járul hozzá, hanem a könyvtár által kínált szolgáltatások is.
A vonzó könyvtárost jó kommunikációs készség, széles látókör, szolgálatkészség és alaposság jellemzi. Vonzó a külső megjelenése és viselkedése, s ugyanakkor öntudatos, energikus és empatikus is.
Javíthatunk a könyvtárosról alkotott kép és társadalmi megítélés helyzetén azzal is, ha jól választjuk ki a használókkal foglalkozó könyvtárost, figyelünk a könyvtár tereinek és berendezésének esztétikus kialakítására, fontosnak tartjuk a könyvtári munka megismertetését a nyilvánossággal, akadály- és bürokráciamentes könyvtárat alakítunk ki.
A könyvtáros és információs szakember szemszögéből fontos, hogy a munkájával összhangban, az intézmény értékeinek alakításában közreműködve, a feladatával azonosulva, a változásokra motiváltan, hittel vegyen részt a folyamatokban.
Az egyén szemszögéből nézve akkor alakul ki pozitív kép rólunk, ha figyelünk a használókra, udvariasan viselkedünk, aktívak vagyunk, lépést tartunk a korral, képezzük magunkat, elemezzük a nehézségeket, értékeljük a használók hűségét, megoldjuk a felmerülő problémákat, a legkisebb szolgáltatást is fontosnak tartjuk, nem intézzük személyes ügyeinket a használók előtt stb.
Ne feledjük, hogy az imázs alakításának egyik legegyszerűbb és legolcsóbb eszköze lehet a mosoly.

Prókai Margit

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!