Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5835007/017KF07/1
SAVIO, Maria Vittoria: La biblioteca universitaria nel sistema produttivo locale = Boll.AIB. 46.vol. 2006. 1/2.no. 35-44.p. Bibliogr. lábjegyzetekben. Raktári szám: P 587 Ref.
Res. angol nyelven
Az egyetemi könyvtár a termelés helyi rendszerében
TÁRGYSZAVAK: Egyetemi könyvtár; Együttműködés -regionális; Üzemi szakkönyvtár

Referátum: A kutatói világ, az egyetemek és az ipar, a "termelő szféra" között egyre szorosabb az együttműködés, hiszen a kölcsönös előnyök nyilvánvalóak. Az ipari-üzleti élet irányt mutat(hat) az egyetemek oktatásának, hogy a fiatalok jobb felkészültséggel érkezzenek a munka világába; számos egyetem az oktatásba is bevonja az ipari szakembereket; a vállalati-üzleti gyakorlat kreditpontokat érhet. Az egyetemek tanácsadást és kutatást végezhetnek mind a nagyvállalatok, mind a közép- és kisvállalkozások számára; közös laboratóriumokban egyesíthetik tapasztalataikat és tudásukat az egyetemi és ipari kutatók; az egyetemek képző és továbbképző kurzusokat szervezhetnek az ipari-üzleti szereplők számára; segíthetnek a technológia-transzfert célzó európai projektekben való részvételben.
A kis- és középvállalkozásoknak (melyek Olaszországban a javak és szolgáltatások 70%-át állítják elő) általában nincs megfelelő kutatási struktúrájuk, így az egyetemek nélkülözhetetlen forrásai a versenyképességhez szükséges új technológiák megszerzésének.
A hagyományos vállalati szakkönyvtár olyan dokumentációs központ volt, mely megrendelte és katalogizálta a cég által kért szövegeket, őrizte (és körözte) a szakfolyóiratokat, dokumentumellátással foglalkozott, és kereséseket végzett a "fizetős" adatbázisokban. Az utóbbi években még a legnagyobb szakkönyvtárak is kezdtek elégtelenné válni a dokumentumellátáshoz. Ugyanakkor fő céljuk nem a megőrzés, hanem a szükséges információkhoz való gyors hozzáférés biztosítása lévén, kezdték feleslegesnek érezni papíralapú állományukat. (A Torinói Egyetem Könyvtára pl. megkapta a FIAT és az Olivetti állományát.)
Ahogy az internet elterjedésével a "végfelhasználó" kezdte mindenhatónak érezni magát, feleslegessé vált a vállalati szakkönyvtár, majd ismét szükségessé vált, hogy legyen, aki megszervezi az információkhoz való hozzáférést. Az elektronikus források költségei pedig egyre inkább rászorítják a különböző könyvtárakat az együttműködésre. Úgy tűnik, hogy Európában a területi alapon szerveződött könyvtári konzorciumok csak a nonprofit szektor könyvtáraira korlátozódnak. Éppen ezért tűnik ideális példának az amerikai Corporate Services Center (Akron, Ohio), mely az akroni egyetem, az amerikai vegyészeti társaság gumi szakosztálya (American Chemical Society Rubber Division) és három iparvállalat együttműködésével jött létre.

Mohor Jenő

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!