Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5834807/018KF07/1
LIETTI, Peraldo - PARISE, Stefano: Il bilancio sociale della biblioteca = Boll.AIB. 46.vol. 2006. 1/2.no. 9-21.p. Bibliogr. lábjegyzetekben. Raktári szám: P 587 Ref.
Res. angol nyelven
A könyvtár társadalmi mérlege
TÁRGYSZAVAK: Feladatkör; Közművelődési könyvtár; Társadalmi követelmények

Referátum: A közkönyvtárak az elmúlt tíz évben megmutatták, hogy képesek egyre változatosabb közönségük információigényeinek megfelelni. Ennek következtében megnőtt, pontosabbá és gazdagabb tartalmúvá vált az a szerep, amelyet az adott térség szolgáltatási struktúrájában ténylegesen betöltenek. Meg kell, hogy újuljon tehát a könyvtári tevékenység társadalmi dimenziójának felfogása. A rendszerezés, a leírás, és a mérés - a hatások tekintetében - a társadalmi mérleg segítségével lehetséges, mely ennek az elemző tevékenységnek lehet az eszköze. Összefüggések, viszonyok állapíthatók meg a könyvtár tevékenysége, és a bármilyen módon érintettek, illetve az azokra gyakorolt hatás között. Olaszországban vita folyik a könyvtári tevékenység társadalmi értéke, különösen gazdasági értéke, illetve a könyvtár társadalmi hatása témakörében. Vitán felüli, hogy a közkönyvtárak támogatják a helyi gazdaságot; erősítik a demokratikus társadalmat, a polgárokat a közéletben való részvételre nevelik, ellene vannak a társadalmi kirekesztés jelenségeinek; és hozzájárulnak a kultúra terjesztéséhez. A könyvtár tehát értéket teremt. Koncepcionálisan az érték két értékelési paradigma szerint közelíthető meg.
A gazdasági értelmezés gazdasági értéket tulajdonít mindazoknak a társadalmat érintő "jótéteményeknek", amelyek a könyvtári szolgáltatások használatából következnek. Ilyen érték több módszerrel határozható meg. A járulékos értékelés (contingent valuation) szerint a piaci ár nélküli javaknak próbál értéket meghatározni egy feltételezett piaci helyzetben. Azt állapítja meg (kérdőívek, interjúk stb. segítségével), hogy van-e fizetési készség valamely javak vagy szolgáltatások elérésére, illetve, hogy van-e készség gazdasági ellenszolgáltatásra, ha egy meglévő szolgáltatás a jövőben csak így lenne elérhető. Az "útiköltség" módszer abból indul ki, hogy noha a kulturális javak hasznosításához nem lehet közvetlenül pénzbeli értéket rendelni, megbecsülhetők azok a költségek, amiket az egyén adott célja elérése (pl. egy információ megszerzése) érdekében elkölt. Itt valódi piaci árakról, direkt megközelítésről van szó, kétségtelen viszont hogy a kulturális javak értékének itt csak egy kis hányada jelenik meg, inkább csak a kérdés feltevésének, mintsem a válasz hasznosításának komplex értéke becsülhető meg. Morris, Sumsion és Hawkins optimizációs módszere (optimisation model) annak meghatározására törekszik, hogy a közösségnek mennyibe kerülne egy szolgáltatás hiánya, és ezt hasonlítja össze a szolgáltatás tényleges költségeivel. (Módszerüket a kölcsönzés példáján mutatják be, s mivel a vásárlás és a kölcsönzés nem összehasonlítható, bevezetik mérési egységként az olvasást. Azt próbálják megállapítani, hogy mennyi a könyvtár egy olvasásra eső költsége, illetve, hogy mennyibe kerülne egy olvasás piaci áron a közösségnek, ha nem lenne könyvtári szolgáltatás.)
A társadalmi értelmezés a polgárok jólétének elősegítését célzó politika szélesebb keretei között vizsgálja és értékeli mindazon hatások fontosságát, amelyek az adott területen érték a társadalmat. Ezt célozza a kísérleti jellegű elméleten alapuló értékelés (Theory Based Evaluation), melynek kiindulása igen egyszerű: minden program vagy projekt mögött áll valamilyen elmélet, melynek alapján a projekt célokat, cselekvéseket, stratégiákat tartalmaz. Ezeket kell mikrofázisokra bontani, és hatásait folyamatosan figyelemmel kísérve értékelni.
A könyvtárak és az egész kulturális szféra komplex rendszerében meglehetősen bonyolult lehet egyes szereplők tevékenységének hatásait elkülöníteni, tisztában kell tehát lenni a különféle értékelési modellek korlátaival. Eredményre talán a sok elemző módszer szintetizálása vezethet.

Mohor Jenő

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!