Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5845007/073KF07/2
REINHARDT, Werner - HARTMANN, Helmut - PIGUET, Arlette: 5 Jahre GASCO: Konsortionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz = Z. Bibliothekswes.Bibliogr. 52.vol. 2005. 5.no. 245-266.p. Bibliogr. a jegyzetekben. Raktári szám: P 402 Ref.
5 éves a Németországra, Ausztriára és Svájcra kiterjedő GASCO-konzorcium
TÁRGYSZAVAK: Együttműködés -belföldi; Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus folyóirat; Folyóirat-előfizetés; Konferencia -nemzetközi

Referátum: A könyvtárak gazdasági szövetkezéseit, konzorciumait, elsősorban az elektronikus folyóiratok árának mértéktelen növekedése hívta életre, de a konzorciumok előnyei ennél szélesebb körűek:
* növekszik a résztvevők kompetenciája,
* bővül az információcsere,
* egységes stratégia fejleszthető ki,
* az együttműködés adott esetben országossá növelhető,
s mindezek a konzorciumban részt vevő könyvtárosok tárgyalási és vásárlási pozícióit erősítik a kiadókkal szemben.
Az ilyen irányú könyvtári kezdeményezéseket összefogó nemzetközi társulás, a COLC (Coalition of Library Consortia) mellett 2000-ben a Bajor Állami Könyvtár kezdeményezésére létrejött a német nyelvterület (Németország, Ausztria, Svájc) könyvtári konzorciumait összekapcsoló szövetség, a GASCO (German, Ausztrian and Swiss Cosortia Organisation). A fél évtizedes működés mérlegét a szervezők pozitívnak ítélik.
Konzorciumokba elsősorban az elektronikus folyóiratokat nagyobb mértékben vásárló, adatbázisokat használó könyvtárak, így a felsőoktatási intézmények könyvtárai tömörültek Ausztriában a 30 részt vevő intézmény az egyetemi és főiskolai könyvtárakból, a tartományi könyvtárakból, hazai és nemzetközi kutatóintézetekből tevődik össze, Svájcban 12 főiskola, 7 szakfőiskola és a nemzeti könyvtár vesz részt konzorciumban. A német könyvtári konzorcium jelenleg már az ország minden tartományát átfogja.
A könyvtárak együttes fellépése a beszerzés több területére is kiterjed: elsősorban az elektronikus folyóiratok előfizetésére, ezen kívül az online elérhető tájékoztató eszközök valamint az adatbázisok igénybevételére.
Milyen gazdasági előnyt jelent az együttes fellépés? A adatbázisok és a tájékoztató eszközök licencdíjainak általában elérhető mérséklése. Ausztriában (hasonlóan a legtöbb európai országhoz) 10%, Svájcban ez az engedmény 5-60% között ingadozik. Arra a kérdésre, hogy a közös vásárlás az egyedivel szemben minden esetben előnyt jelent-e, nem lehet egyértelmű igennel válaszolni, az azonban kijelenthető, hogy a konzorciumban folyó vásárlás összességében anyagi előnnyel jár.
A könyvtári konzorciumok szervezését és működését ma még számos probléma nehezíti. Ausztriában pl. az új felsőoktatási törvény nem biztosítja a könyvtáraknak a pénzügyek területén a kellő önállóságot.
Az előrelépést országonként központi szervező iroda létrehozása és megerősítése szolgálja a legjobban. Ezek a más gazdasági területen működő üzleti központok mintájára hozhatók létre. Bennük főfoglalkozású munkatársak nyújtanak segítséget a könyvtárosoknak: értékelő tájékoztatást adnak a piac kínálatairól és tehermentesítik a könyvtárakat a konzorciumi tevékenységgel járó rutinmunkától.
A konzorcium a könyvtár mindennapi életében teher vagy innovációs tényező? A szerzők az utóbbi mellett foglalnak állást.

Katsányi Sándor

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!