Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5861507/081KF07/2
MARCINKOWSKI, Piotr: Czy bibliotekarze beda budowniczymi spoleczenstwa informacyjnego w Polsce? = Bibliotekarz. 2006. 11.no. 3-8.p. Raktári szám: P 325 Ref.
A könyvtárosok szerepe az információs társadalom építésében - egy lengyelországi felmérés tanulságai
TÁRGYSZAVAK: Felmérés; Információs társadalom; Könyvtárosi hivatás; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások használata

Referátum: Lengyelországban a szakma éles tiltakozásához vezetett, hogy az illetékes minisztérium az információs társadalom megteremtésére vonatkozó tervezeteiben semmilyen szerepet nem szánt a könyvtárosoknak. A Lengyel Könyvtárosok Egyesületének elnöke 2002. áprilisi levelében azt sugalmazta, hogy a könyvtárosok szaktudása nélkülözhetetlen az információs társadalom kialakításához. Fölvetődik a kérdés, hogy ez valóban így van-e? A könyvtárosok mennyiben elszenvedői és mennyiben tevékeny formálói a változásoknak?
Ha szeretnénk pontosabb képet alkotni a könyvtárosok kibertérben betöltött szerepéről, illetve arról, hogy milyen mértékű a hozzájárulásuk az információs társadalom kialakulásához, érdemes mindenekelőtt megvizsgálnunk, hogy hol és milyen mértékben élnek az információtechnológia nyújtotta lehetőségekkel, valamint telekommunikációs szokásaik mennyiben térnek el másokétól.
Egy 2005 ősze és 2006 tavasza között Lengyelországban lezajlott ankét éppen ezekre a kérdésekre kereste a választ. A felmérésben az ország különböző régióiban található különböző típusú könyvtárak dolgozói vettek részt. Az eredmények értékelése során az ankét készítői különválasztották a felsőoktatási intézmények könyvtárainak dolgozóit a többi - nyilvános, illetve iskolai - könyvtár dolgozóitól. Ennek oka, hogy előbbi intézmények az utóbbiakhoz képest mindig néhány lépéssel előrébb jártak az információtechnológia használata terén. Az eredményeket összevetették az összlakosság telekommunikációs szokásait feltérképező felmérés eredményeivel.
Mint kiderült, a könyvtárosok 85%-a rendelkezik vezetékes telefonnal, 69%-uknak van otthon kábeltévéje vagy műholdas adás vételére alkalmas készüléke szemben az összlakosság 41, ill. 51%-ával. Az arányok hasonlóképpen alakultak a személyi számítógép és mobiltelefon birtoklását firtató kérdések esetén is. Az összlakosság 41%-ával szemben az egyetemi könyvtárosok 72, a nyilvános könyvtárak dolgozóinak pedig 70%-a rendelkezik otthon számítógéppel. (Ez az arány a mobiltelefonok esetén: 78, ill. 74% szemben az összlakosság 47%-ával).
Az internet-hozzáférést illetően a számok már kevésbé imponálóak. Jóllehet a könyvtárosok körében az internet-előfizetéssel rendelkezők arányszámaikat tekintve kétszer annyian vannak, mint az összlakosság körében, ez a szám (50 és 54% szemben a 24%-kal) még mindig igen alacsony. A felmérés további adataiból kiderül, hogy a könyvtári dolgozók mintegy 36%-a használja otthon napi rendszerességgel a számítógépét. A felsőoktatási intézmények könyvtárosainak 96%-a, az egyéb könyvtárak alkalmazottainak 74%-a használja a munkahelyén a számítógépet minden nap. A munkahelyi számítógép-használat elsősorban a könyvtári szolgáltatáshoz, a könyvtárosi munkához kötődik. Egyes adatokból azonban arra következtethetünk, hogy a könyvtárosok egy része privát, ill. "fél-privát" célokra is használja a munkahelyi gépét. Az egyetemi könyvtárak dolgozóinak 78, a többi könyvtár dolgozóinak pedig 53%-a mondta, hogy naponta böngészi a webet. Mindebből azonban nem következtethetünk arra, hogy a könyvtárosok a munkahelyi teljesítményük rovására használják a számítógépet. Sőt épp ellenkezőleg! Egyfelől az interneten való szörfözések jelentős része ilyen-olyan módon összefügg a könyvtári szolgáltató tevékenységgel. Másfelől a könyvtárosok privát internethasználata azoknak az információközvetítői készségeknek a fejlődését, finomodását vonja maga után, amelyek az információs társadalom építésének időszakában különös jelentőséggel bírnak.
A könyvtárosok privát e-mail-használata tekintetében az arányszámok hasonlóképp alakulnak, mint a webhasználat terén. Az internet nyújtotta egyéb lehetőségeket (fórumok, chatelők, elektronikus banki szolgáltatások stb.) a könyvtárosok közül arányosan háromszor annyian használják, mint a lakosság egésze. Legelelterjedtebb a chatelő programok használata, az internetes fórumokban való részvétel azonban kirívóan alacsony!
Mindent összevetve úgy tűnik, hogy a könyvtárosok többsége, mintegy 70%-a csak passzív módon használja az új technológiákat, és sokszor nem a hivatástudat, hanem a kényszer viszi rá. Abban a kérdésben, hogy az információtechnológia mennyiben mozdítja előre a világot, jelentős részük szkepticizmusról adott tanúbizonyságot. Míg mindössze 20%-uk vallja, hogy a technológia fejlődése pozitív hatású, addig a lengyelek 49%-a gondolja ugyanezt.
A felmérés eredményei arról tudósítanak, hogy jóllehet a lengyel könyvtárosok a társadalom egészéhez mérten intenzíven vannak jelen a kibertérben, szkeptikusak az új technológiákat illetően, és nagy többségük nem veszi ki részét tevékeny módon az információs társadalom építéséből.

Dancs Szabolcs

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!