Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 5864107/122KF07/2
DI DOMENICO, Giovanni: Fund raising e identita istituzionale della biblioteca: quale rapporto? = Boll.AIB. 45.vol. 2005. 4.no. 467-476.p. Bibliogr. a jegyzetekben. Raktári szám: P 587 Ref.
Res. angol nyelven
Milyen viszonyban áll a fundraising (a szükséges anyagiak előteremtése) és a könyvtár intézményi identitása?
TÁRGYSZAVAK: Könyvtárkép; Pályázat -könyvtáraknak; Támogatás -pénzügyi -általában; Társadalmi követelmények

Referátum: Nagy figyelem fordul mostanában Olaszországban a fundraising és minden más, a könyvtárak számára az anyagi forrásokat rendszeresen feltáró és összegyűjtő módszer iránt. Néhány változás is történt: tovább szűkültek az elérhető források, megnövekedett a pénzpiacon megjelenő nonprofit és kulturális szervezetek száma, néhány fundraising-technika pedig elöregedett.
Úgy tűnik, új alapokra kell helyezni a szükséges anyagiak összegyűjtését, amelynek kulturális, etikai és kommunikációs aspektusai egyaránt fontosak. Be kell mutatni minden érintettnek, hogy mit tett, mit tesz a könyvtár, mit ér el azon anyagiak segítségével, amelyeket külső forrásokból szerez (szerzett) meg. Különösen fontos a könyvtár megbízhatóságának, más szavakkal felelősségtudatának és átláthatóságának eszméje.
A fundraising stratégiai fontosságú a könyvtár számára, így össze kell kapcsolódnia a könyvtár társadalmi szerepével és intézményi identitásával. Intézményi identitás tekintetében (Olaszországban) a könyvtár némi késésben van más kulturális javak és intézmények (pl. a múzeumok) mögött. Az identitás meghatározásához, a múlt, a jelen és a jövő közötti szintézis megtalálásához alighanem zárójelbe kell tennünk a szokásos tipológiai címkéket és jóval nagyobb kiterjedésben kell gondolkodnunk, valami olyanra, ami számos összetevőből születik meg. Gondolnunk kell egy könyvtár kultúrájára, történetére, értékeire, küldetésére, szervezeti valóságára, emberi tőkéjére, dokumentum- és szolgáltatás-kínálatára, az odatartozás érzésére, amelyet ki tud váltani azokból, akik ott dolgoznak, és akik látogatják; ezek adják eredeti, nem egyszer egyedi voltát. Az identitás nem tévesztendő össze az imázzsal, ez utóbbi inkább komplex benyomásként definiálható, mely (racionális vagy érzelmi képzetek közvetítésével) egy adott környezeti összefüggésben egy egyénben, vagy az érintettek közösségében (olvasók, partnerek, szervek) keletkezik. Az identitás és az imázs között gyakran van olyan távolság, melyet át kell hidalni.
A gondos vezetés, a megfelelő értékelés, a jól irányított kommunikáció és az etikai felelősség kombinációja lehet nem csak a szükséges anyagiak előteremtésére irányuló tevékenység erőssége, hanem a könyvtár kiterjedtebb társadalmi legitimációjának forrása is.

Mohor Jenő

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!