Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 6006607/278KF07/4
STEPHENS, Andy: National libraries: mission and ministerial sponsorship = Alexandria. 19.vol. 2007. 1.no. 65-74.p. Bibliogr. Raktári szám: P 2453 Ref.
Nemzeti könyvtárak: küldetés és kormányzati támogatás
TÁRGYSZAVAK: Feladatkör; Nemzeti könyvtár; Szolgáltatások; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

Referátum: Egy széles körű nemzetközi vizsgálat tanulságait foglalja össze cikkében Andy Stephens, a brit könyvtárügy szakértője. A felmérés azt vizsgálta, hogy milyen kapcsolat alakult ki különböző országokban a kormányzati politika és a nemzeti könyvtár viszonylatában, összehasonlítva az egyes intézmények születését, múltbéli és jelenlegi feladataikat, szolgáltatásaikat igénybe vevő célcsoportjaikat, illetve azon egyéb funkcióikat, amelyek együtt járnak a technológiai fejlődéssel. Szól továbbá arról a stratégiáról, amelyet a British Library (BL) követ annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság kormánya érdemei szerint foglalkozzon az intézmény által felvetett kérdésekkel, és megfelelően támogassa azt céljai elérésében.
A szakirodalom régóta tárgyalja a nemzeti könyvtárak helyét, szerepét a könyvtárügy, illetve egy nemzet egész kulturális rendszerében. Abban mindenesetre egyetértés mutatkozik, hogy míg működésüket tekintve a hasonlóságok domborodnak ki, addig szerepüket firtatva elsősorban a különbségek szembetűnőek. Nagy-Britanniában az intézmény státusát 1972 óta szabályozza törvény (British Library Act), ám annak elfogadása óta nagyot változott a világ. Ma már a hagyományos könyvtárhasználók (diákok, kutatók, "mezei olvasók") mellé egyre nagyobb számban sorakoznak fel az üzleti élet, a könyvtári és információs hálózat szakemberei is. Olyannyira, hogy az éppen futó stratégiai időszak (2005-2008: Redefining the Library) egyik kulcsfontosságú eleme, hogy alkalmassá váljanak a tömeges igények kielégítésére. Nem csoda: a központi katalógusban évente 25 millió keresést futtatnak; 450 ezren látogatnak el személyesen az olvasótermekbe; közel 6 millió dokumentumot kapnak kézhez helyben vagy a dokumentumellátó rendszer révén a felhasználók. Érdekes, hogy a Csatorna túloldalán tisztában vannak afelől, hogy a nemzeti kutatási infrastruktúra fejlesztése, az üzleti élet információval való ellátása - és nem utolsósorban a nemzeti emlékezet művelése - megtérülő szolgáltatások: a BL tevékenysége becslések szerint évi 360 millió fontot fial a gazdaságnak, vagyis a befektetett összeg közel 4,5-szeresét "hozza vissza". 2005-ben a fenti tapasztalatokra alapozva kezdeményezte a brit nemzeti könyvtár a nemzetközi összevetést célzó, említett felmérést. A projektben 20 ország szolgáltatott adatokat: EU-tagországok és csatlakozásra várók vegyesen, de Európán kívüliek is. Intézményük küldetését valamennyien kulturális, kutatás-orientált, oktatási profillal határozták meg - az egyes területek között legfeljebb a hangsúlyok estek máshová. Ugyancsak 90% feletti arányban jelölték ugyanazokat a használói csoportokat (akadémiai kutatók és személyzet, felsőoktatásban tanulók, illetve egyéb érdeklődő könyvtárhasználók), akik különösen a humán és társadalomtudományok iránt érdeklődnek. Az egyes tudományterületekkel való kapcsolattartásban azonban már nem egységes a kép: a tudományos kutatási anyagokkal több helyen (így nálunk is) az egyetemi könyvtári hálózat foglalkozik; másutt (Franciaország, Kanada, Olaszország, USA, Spanyolország) e célra külön intézményeket hoztak létre. A nemzeti könyvtárakat érintő kormányzati felelősség a legtöbb országban a nevében "kulturális" minisztérium hatáskörébe tartozik. (Új-Zélandon önálló hivatala van a területnek, amelyet miniszter irányít!)
A szerző összegzésképpen azt emeli ki, hogy a legtöbb európai nemzeti könyvtár minden bizonnyal hasonló keletkezési körülményei okán foglalkozik kiemelten az írott nemzeti örökség gyűjtésével, felügyeletével és megőrzésével, elsősorban a humán és társadalomtudományok terén. Profiljuk megfeleltethető egymással, akárcsak használóik köre.

Vasbányai Ferenc

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!