Referátum megjelenítése
 A MANCI kezdőlapja MANCI
Magyar és nemzetközi cikkek
Budapest
Az OSZK honlapja
Országos Széchényi Könyvtár

Referátum
megjelenítése
 Keresés
Keresés
Böngészés
Böngészés
Tezaurusz
Tezaurusz

Azonosító: 6034208/059KF08/1
HOLT, Glen: Communicating the value of your libraries = Bottom Line. 20.vol. 2007. 3.no. 119-124.p. Raktári szám: P 2458 Ref.
Hogyan mutassuk be könyvtárunk értékét?
TÁRGYSZAVAK: Felmérés; Használó; Hatékonyság; Közművelődési könyvtár

Referátum: A könyvtáros szakma sohasem volt még ennyire értékközpontú, mint most. Ennek több oka is van: egyrészt a konzervatív politikai légkörben a döntéshozók folyton arról beszélnek, hogy a kormányzati munkát (a könyvtárakat is) "hatékonyabbá" kell tenni, "többet kell tenni kisebb ráfordítással", másrészt a különböző pénzügyi botrányok felhívták a figyelmet az elkövetett visszaélésekre, amire a törvényhozás úgy reagált, hogy az intézményeknek újra kell gondolniuk, át kell szervezniük pénzügyi terveiket, tevékenységüket.
A most már bizalmatlanabb állampolgár aggódik, hogy egyre kevesebbet kap adódollárjaiért; továbbá számos egyéb kérdés - a véget nem érő "olajháborúk", a csökkenő bérek, a növekvő bűnözés stb. - miatt bizalmatlanok a "szakértőkkel" szemben, akik a kormányzati és magánintézmények irányításához szükséges speciális hozzáértésről beszélnek. Ezért az amerikai könyvtáros egyesület (ALA) úgy döntött, hogy a hangulatváltozás miatt az "érték" legyen a könyvtári kommunikáció kulcsszava. Ez hivatalosan 2006 januárjában az ALA új stratégiai tervében (ALA Ahead to 2010) jelent meg, ahol az alábbi fontos célokat fogalmazták meg:
* a könyvtárak értékének és befolyásának erősítése,
* a kutatás és értékelés erősítése a könyvtárak értékének és hatásának bizonyítása révén,
* a könyvtárosok és a könyvtári személyzet értékének és befolyásának az erősítése.
Ezek a célok összecsengenek a könyvtárvezető egyre fokozódó növekvő értéknyilvánító törekvéseivel, amit jól összegez az a tanulmány, melyet az Americans for Libraries Council adott ki Worth their weight: an assessment of the evolving field of library valuation (http://www.actforlibraries.org/pdf/exec%20summary%20worth%20their%20weight.pdf) címmel 2007 júniusában.
2006 végén készült el az IMLS (Institute of Museum and Library Services) támogatásával a könyvtári költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis = CBA) módszertanáról egy tanulmány (Measuring your library's value), melynek segítségével tényszerűen kimutatható a könyvtári szolgáltatások értéke, illetve a ráfordítások megtérülése.
A legtöbb könyvtár azonban nem hajlandó ilyen drága és időigényes CBA elvégzésére, de a tanulmány néhány javaslatával segíteni próbál abban, hogy értékeiket megfelelő módon - és folyamatosan - népszerűsítsék lakókörnyezetükben. Nem elég megbízni egy munkatársat ezzel, hanem a könyvtárnak
a) a minőségre koncentrálva példákkal kell kimutatnia, milyen fontos a használók (egyének és csoportok) számára;
b) figyelemmel kell kísérnie, mit tartanak fontosnak az olvasók a könyvtári szolgáltatásokban - és erről nemcsak futó benyomásokkal, hanem pontos ismeretekkel kell rendelkezniük;
c) olyan "nyelvezettel" kell népszerűsíteniük intézményük értékeit, hogy a használók megértsék.
Mit értékelnek a használók a könyvtár szolgáltatásaiban? - teszi fel a kérdést a szerző. Ha azt érzékelik, hogy a könyvtár számukra:
1) időt, pénzt és rengeteg utazást takarít meg;
2) dokumentumokat (könyveket, CD-ket, DVD-ket) biztosít;
3) személyre szabott szolgáltatásokat nyújt;
4) a felnőttek mellett a gyermekeknek is számítógép-használatot biztosít;
5) tartalmas értékeket biztosít a befizetett adókért cserében.
Sokan hajlamosak úgy beszélni a könyvtárról, mintha templom volna, és különböző spirituális értékekkel ruházzák fel: noha nem ez a legfontosabb, hanem az, mit nyújt számunkra. Azért tartunk fenn könyvtárakat, mert a lakosság alapvető szükségleteit elégítik ki - felelősségteljesen és jól gazdálkodva a rájuk bízott pénzzel. Amikor tehát a könyvtárvezetők kommunikációs programjukat tervezik, ezt kell szem előtt tartaniuk. Ha nem ismerik fel, nem szervezik meg, és nem kommunikálják megfelelően azokat az értékeket, amelyeket az intézményük kínál használóik számára, hiábavalóak a nagy szavak arról, mit tesz a könyvtár a demokrácia védelmében, a honpolgárok kiművelésében.

Murányi Lajos

A visszatéréshez nyomja meg a böngésző Vissza gombját!
Álmos vagyok!