IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma  
Országos Széchényi Könyvtár

Tájékoztató    
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

A lap aljára

Témakörök

 

Az adatbázis
Névjegy

Tételek
Tételkapcsolatok
Adatbázis kapcsolat
Indexek

Keresés
TallózásAz adatbázis

Az IKER adatbázis az 1993 óta feldolgozott, Magyarországon megjelent és az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötelespéldányként beszolgáltatott időszaki kiadványok válogatott társadalom- és természettudományi cikkanyagának bibliográfiai tételeit tartalmazza. Feldolgozza a tudományos, irodalmi, művészeti szaklapokat, az évkönyveket, valamint az országos napilapokat.

Nem tartoznak gyűjtőkörébe a kiállítások, konferenciák, rendezvények önálló kiadványai és a könyvsorozatok. A feltárt kiadványokból nem regisztrálja az alkalmazott tudományok anyagát (ETO 6-os főosztály), a szépirodalmi műveket, a recenziókat, a híranyagokat, a tanulmányúti beszámolókat és a glosszákat. Nem tartalmazza "Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia", a "Magyar Orvosi Bibliográfia" és a "Műszaki Cikkek a Magyar Időszaki Kiadványokban" c. szakbibliográfiák által teljes körűen feldolgozott időszaki kiadványokban megjelent cikkeket. A bibliográfiai leírások az MSZ 3424-60 szabvány figyelembevételével készülnek. A számozási adatokban nem szerepelnek a szokásos rövidítések, mivel az adatok kötött sorrendje (évfolyam, év-, füzet- és oldalszám) lehetőséget ad az eligazodásra. A cirill betűs adatok átírása az MSZ 3394-88, az egyéb nem latin betűs adatok átírása ISO szabványok és ajánlások, a kiadványok címének rövidítése az MSZ 3404-86 és az ISO 4-1984, a bibliográfiai leírás egyéb adatainak rövidítése az MSZ 3432-85 szabvány, valamint az Egyetemes Tizedes Osztályozás előírásainak felel meg.

 


Keresés

A keresés szolgáltatást elsősorban akkor ajánljuk, ha összetett keresést kíván megvalósítani. Ez csak úgy lehetséges, ha Ön pontosan ismeri a keresett adatot. A keresőelemek azonosak a Tallózásból elérhető index-elemekkel (® Indexek). A pontos keresőelem kiválasztásához tehát segítséget kap a Tallózásban, majd az adott indexből kikeresett adatokból megszerkesztheti az összetett keresőkérdést.

Például: ha kíváncsi arra, hogy Keszthelyen megjelent-e olyan kiadvány, amelyet Molnár László szerkesztett, a földrajzi név ablakba beírt Keszthely és a szerkesztői név ablakba beírt Molnár összekapcsolásával megtalálja a keresett kiadványt.


Tallózás

Minden olyan esetben, amikor nem ismeri pontosan a keresett adatot, ezt a szolgáltatást ajánljuk. Egyszerű keresés innen közvetlenül is megvalósítható:

Keresse ki a keresett adat indextípusát, majd a Tallózásra kattintva lépjen be az indexbe (® még Indexek). Ebben az esetben az indextételeket betűrendben láthatja az adott index első tételétől kezdve. Ha ismeri az adat kezdő betűjét (betűit) ezeket írja be az adott indextípus ablakába, ezt követően kattintson a Tallózásra, s a megadott betű(k)től kezdve láthatja az adott index tételeit. Válassza ki a keresett adatot, kijelölve az adat keresőelemmé válik, s megvalósul a Keresés szolgáltatás.

A keresési eredmények a tárgyszavakkal ill. ETO-val történő szűkítésére lehetőség van közvetlenül a tételek megjelenítésekor. Az egyéb típusú összetett kereséshez át kell térni a Keresés szolgáltatásba.


Tételek

A bibliográfiai rekordok az időszaki kiadványok részdokumentumainak bibliográfiai adatait, az ezekhez kapcsolódó besorolási, ill. egyéb kiegészítő adatokat valamint tárgyszavakat tartalmaznak.
A keresés eredményeként kapott cikkek megjelenés vagy feldolgozás idejének sorrendjében visszafelé (elöl a frissebbek) jönnek elő. Egyes cikkek, amelyek a Magyar Elektronikus Könyvtár folyóirat-archívumában megtalálhatók, közvetlenül elérhetők a bibliográfiai leírásból.

Az időszaki kiadványok rekordjai a periodikum teljes és szabványosan rövidített címét, ISSN számát és az Országos Széchényi Könyvtár raktári jelzetét tartalmazzák.

Az utaló-rekordok személy-, testületi vagy földrajzi név egységesített nevét és névváltozatait tartalmazzák.

A szakcsoport-rekordok az ETO szakcsoportokat és szöveges megfelelőiket tartalmazzák.


Tételkapcsolatok

Bibliográfiai tétel - bibliográfiai tétel kapcsolatok:
- Az aláhúzott kifejezés(ek)re kattintva, megkapjuk a tárgyszóhoz tartozó összes részdokumentum bibliográfiai leírását.
- Az aláhúzott (sz.) {=szerző} karakterekre kattintva, azoknak a részdokumentumoknak a tételeit kapjuk meg, amelyekben az adott személy szerzőként, közreműködőként szerepel.
- Az aláhúzott (é.) {=életrajz} betűsorra kattintva, azoknak a részdokumentumoknak a tételeit kapjuk meg, amelyekben az adott személy életrajzára vonatkozó adatokat tartalmaz a cikk.

Periodikum-tétel - bibliográfiai tétel kapcsolat:
Az időszaki kiadvány címére kattintva megkapjuk az adott periodikumból feldolgozott összes részdokumentum bibliográfiai leírását.

Bibliográfiai tétel - periodikum-tétel kapcsolat:
Az időszaki kiadvány címére kattintva megkapjuk az időszaki kiadvány rekordját.

Bibliográfiai tétel - utalótétel kapcsolat:
A bibliográfiai rekordon az aláhúzott (u.) karakterekre kattintva megkapjuk az utaló-rekordot.

Utalótétel - bibliográfiai tétel kapcsolat:
Az utalótételben az aláhúzott kifejezésre kattintva megkapjuk a kapcsolódó részdokumentumok bibliográfiai leírását.

Utalótétel - utalótétel kapcsolat:
A lásd még: kifejezés után az aláhúzott kifejezésre kattintva megkapjuk a megváltozott egységesített név utalótételét.

Szakcsoporttétel - bibliográfiai tétel:
Az aláhúzott ETO-jelzetre kattintva megkapjuk a szakcsoporthoz tartozó összes részdokumentum bibliográfiai leírását.

Bibliográfiai tétel - szakcsoporttétel kapcsolat:
Az aláhúzott ETO-jelzetre kattintva megkapjuk szakcsoport-rekordot.


Adatbázis kapcsolat

A periodikum-tételekből az IKB rövidítésre kattintva az IKB - Magyar Periodika Adatbázisba jutunk, és megkapjuk az időszaki kiadvány további adatait. Ha a periodikumnak van Web-oldala, akkor az az IKB-tételen keresztül elérhető.

Ha a cikk leírása után a (teljes cikk) megjegyzés található, rákattintva a Magyar Elektronikus Könyvtár folyóirat-archívumában elérhető cikk teljes szövegét kapjuk.


Indexek

Kulcsszó: A részdokumentum leírásában előforduló szavak mutatója.

Szerző: A részdokumentum leírásában szerzőként, közreműködőként szereplő személyek egységesített nevének a hozzájuk tartozó utalótételeknek, valamint az anonim cikkek és a sorozatok címének mutatója.

Tárgyszó: A részdokumentum tárgyát képező személyek és testületek egységesített neve, egységesített földrajzi nevek valamint címek és a hozzájuk tartozó utalótételek, továbbá a tartalmat feltáró tárgyszavak (az ETO 51/59-es alosztálya kivételével) mutatója.

Életrajz: Olyan személyek egységesített nevének és utalótételeinek mutatója, akiknek életrajzára vonatkozó adatokat tartalmaz a részdokumentum.

ETO: A mutató a rövidített ETO szakjelzeteit és szakcsoportjait tartalmazza.

Folyóirat: A feldolgozott időszaki kiadványok címének mutatótételei.

Megjelenés éve: Számozási adatok közül a periodikum megjelenési évét tartalmazza.

Füzetszám: Számozási adatok közül az időszaki kiadvány részegységének számát tartalmazza.

Folyóirat röv., szó: A feldolgozott időszaki kiadványok címeinek szavait és szabványos rövidítését tartalmazza.

ISSN: A periodikumok nemzetközi azonosító számát tartalmazza.


 

Névjegy

Az IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma Adatbázist

az Országos Széchényi Könyvtár Sajtórepertórium Szerkesztősége építi.

Az adatbázis felelősei: Wolf Magda osztályvezető és Tar Katalin

Levélcím: 1827 Budapest

Budapest I., Budavári Palota "F" épület

Telefon: 224-3764, 224-3700/301, 573

E-mail: iker@oszk.hu


   
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

A lap tetejére