IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma  
Országos Széchényi Könyvtár

Keresési eredmények   
Nyitólap
 
Keresés
 
Tallózás
 
Tájékoztatás
 
A lap aljára

- Kattintson az aláhúzott kulcs-okra a hozzátartozó tételek kereséséhez!
- Egy tárgyszó ill. ETO előtti - -ra kattintva az aktuális találatok szűkithetők a tárgyszóval/ETO-val.
- Egy aláhúzott név a név tárgyszókénti, a mellette álló (sz.) a szerzőkénti, az (é.) az életrajzi vonatkozású cikkeket,
- az (u.) a hozzá tartozó utalótétel(eke)t hozza elő.


  Keresőkifejezés: SZ=DOMINKOVITS PETER
  Találatok száma: 43; 1- 10
CIKKDOMINKOVITS Péter: Az írásbeliség szerepe egy XVII. század eleji mezőváros /Szombathely/ jogéletében. = Acta Papensia. 2. 2002. 1-2. 39-59.
- 34
- Dominkovits Péter (sz.)
- hivatali írásbeliség - jogtörténeti források - Szombathely (u.) - 1606-1604.
CIKKDOMINKOVITS Péter: Egy kora újkori ügyvéd pályaképe - Szepsy /Zepsy/ János. = Aetas. 2002. 2-3. 5-35.
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára Lad. VI. et F. fasc. V. num. 193. és VI. num. 316. jelzetű dokumentumaival.
- 34
- Dominkovits Péter (sz.)
- Szepsy János (é.) (u.)
- karrier - ügyvédi pálya - Mo. - 17.sz.
CIKKDOMINKOVITS Péter: Egy egygenerációs középbirtok és birtokosa: Kövér Gábor széplaki uradalma. Adalék Sopron vármegye XVII. századi birtokostársadalmához. = Fons. 9. 2002. 1-3. 273-303.
- 316
- Dominkovits Péter (sz.)
- földbirtokosok - Sopron (vármegye) - 17.sz.
- Kövér Gábor (é.)
CIKKDOMINKOVITS Péter: Familiárisi szolgálat - vármegyei hivatalviselés. Egy 17. századi Sopron vármegyei alispán, gálosházi Récsey /Rechey/ Bálint. = Korall. 9. 2002. 32-54.
- 316
- Dominkovits Péter (sz.)
- familiaritás - társadalomtörténet - Sopron (vármegye) - 17.sz.
- nemesség - vármegyei tisztségviselés - Sopron (vármegye) - 17.sz.
- Récsey Bálint, gálosházi (é.) (u.) - Récsey család (é.) - történet
- nemesség - regionális társadalomtörténet - Dunántúl/Nyugat- (u.) - 17.sz.
CIKKDOMINKOVITS Péter: Moson vármegye birtokos társadalma a 16. század végén. = Arrabona. 39. 2001. 1-2. 299-328. Bibliogr. 324-327.
- 316
- Dominkovits Péter (sz.)
- földbirtokosok - Moson (vármegye) (u.) - 1600 k.
CIKKDOMINKOVITS Péter: Győr vármegye tisztújításai. /1816-1845./ = Comitatus. 10. 2000. 9. 63-72.
- 35
- Dominkovits Péter (sz.)
- önkormányzati választás - Győr (vármegye) (u.) - 1816-1845.
CIKKDOMINKOVITS Péter: A nemesség hitelviszonyai a XVIII. századi Vas megyében. = Előadások Vas megye történetéről. 3. 2000. 53-72.
- 336
- Dominkovits Péter (sz.)
- hitel - nemesség - Vas (vármegye) (u.) - 18.sz.
- vagyoni helyzet - nemesség - Vas (vármegye) (u.) - 18.sz.
CIKKDOMINKOVITS Péter: Korreferátum Bak Borbála előadásához. Észrevételek a kora újkori magyar nyelvű források közreadásáról nyugat-dunántúli példák alapján. = Fons. 7. 2000. 1. 139-146.
Bak Borbála "A XVI-XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdései" c. cikkéhez.
- 929/930
- Dominkovits Péter (sz.)
- forráskiadás - újkori magyar levéltári források - módszertan
- Bak Borbála
CIKKDOMINKOVITS Péter: Határvidéken. "Számosállat"-tolvajlások a 17. századi Sopron vármegyében. = Győri tanulmányok. 23. 2000. 67-83.
- 34
- Dominkovits Péter (sz.)
- vagyon elleni bűncselekmény - Sopron (vármegye) - 17.sz.
CIKKDOMINKOVITS Péter: Adatok a soproni főesperesség településeinek 18. század végi búcsújárási szokásaihoz. = Néprajzi látóhatár. 9. 2000. 3-4. 267-274.
- 39
- Dominkovits Péter (sz.)
- Győri Egyházmegye (u.) - népi vallásosság - 1774.
- búcsújárás - Győri Egyházmegye (u.) - 1774.
  Keresőkifejezés: SZ=DOMINKOVITS PETER
  Találatok száma: 43; -10


  
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

Tájékoztatás

A lap tetejére