IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma  
Országos Széchényi Könyvtár

Keresési eredmények   
Nyitólap
 
Keresés
 
Tallózás
 
Tájékoztatás
 
A lap aljára

- Kattintson az aláhúzott kulcs-okra a hozzátartozó tételek kereséséhez!
- Egy tárgyszó ill. ETO előtti - -ra kattintva az aktuális találatok szűkithetők a tárgyszóval/ETO-val.
- Egy aláhúzott név a név tárgyszókénti, a mellette álló (sz.) a szerzőkénti, az (é.) az életrajzi vonatkozású cikkeket,
- az (u.) a hozzá tartozó utalótétel(eke)t hozza elő.


  Keresőkifejezés: SZ=MOLNAR ANDRAS
  Találatok száma: 45; 1- 10
CIKKMOLNÁR András: "Aki nem ment honvédnek, gyáva volt a neve." Ráth János honvéd százados verses visszaemlékezése az 1848-1849-es szabadságharcra. = Hadtörténelmi közlemények. 115. 2002. 3. 902-913.
A Magyar Országos Levéltár R 129. Levelek a Budavár bevételének ötvenéves évfordulóján ünnepet rendező bizottsághoz. Ráth János verses visszaemlékezésének s. k. eredeti kézirata jelzetű dokumentumával.
- 355/359
- Molnár András (sz.)
- hadtörténet - Mo. - 1848-1849.
- Ráth János (é.)
CIKKMOLNÁR András: Deák Ferenc Kehidája. = Honismeret. 30. 2002. 1. 64-69.
- 908
- Molnár András (sz.)
- helytörténet - Kehida - 16-19.sz.
- Deák Ferenc (é.)
- Kehida, Deák-kúria - történet
CIKKMOLNÁR András: Deák Ferenc követté választása 1833-ban. = Levéltári közlemények. 73. 2002. 1-2. 13-32.
- 328
- Molnár András (sz.)
- Deák Ferenc (é.) - Magyarország. Országgyűlés (u.) - 1832-1836.
CIKKKOSSUTH Lajos: Kossuth cenzúrázott országgyűlési beszéde. /1848. február 8./ [Közread., bev. és jegyz. ell.] Molnár András. = Századok. 136. 2002. 4. 909-926.
A Zala Megyei Levéltár Zala vármegye levéltára. Országgyűlési iratok gyűjteménye 1847-1848 elnevezésű állományrészének dokumentuma.
- 328
- Molnár András (sz.)
- Kossuth Lajos (sz.) (é.) (u.) - Magyarország. Országgyűlés (u.) - 1847-1848.
CIKKMOLNÁR András: Külföldi működő tőke Magyarországon. = Évkönyv / Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. 2001. 201-212.
- 338(439)
- Molnár András (sz.)
- regionális gazdasági fejlődés - tőkeimport - vegyesvállalat - Mo.
CIKKSÉLLYEI Elek: Zala 1825. esztendőben - írtam farsangi mulatságul önmagamnak. - Sümeghy József alispán jellemzése. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Molnár András: Zala megye politikai viszonyai a reformkor hajnalán. -- főszolgabíró feljegyzései. = Levéltári szemle. 51. 2001. 4. 29-40.
A Zala Megyei Levéltár Séllyey család levéltára. 3. cs. dokumentumai.
- 32
- Molnár András (sz.)
- politikai élet - Zala (vármegye) (u.) - reformkor
- Séllyey Elek (sz.) (é.)
- Séllyey család (é.)
- Sümeghy József (é.)
CIKKMOLNÁR András: Deák Ferenc kehidai kúriája. = Pannon tükör. 6. 2001. 2. 29-36.
- 908
- Molnár András (sz.)
- helytörténet - Kehida - 16-19.sz.
- Deák Ferenc (é.)
- Kehida, Deák-kúria - történet
CIKKMOLNÁR András: Barcza Boldizsár honvéd őrnagy. /1812-1895./ = Előadások Vas megye történetéről. 3. 2000. 365-375.
- 355/359
- Molnár András (sz.)
- hadtörténet - Mo. - 1848-1849.
- Barcza Boldizsár (é.)
CIKKDEÁK Ferenc: Deák Ferenc beszéde az adminisztrátori rendszerről Zala megye közgyűlésén. /Zalaegerszeg, 1845. november 10./ [Közread., bev. és jegyz. ell.] Molnár András: Deák Ferenc cenzúrázott megyegyűlési beszéde. = Levéltári szemle. 50. 2000. 2. 24-33.
A Magyar Országos Levéltár, A 45 Magyar Kancelláriai levéltár, Magyar Királyi Kancellária. Acta Praesidialia 870/1845. jelzetű dokumentuma.
- 35
- Molnár András (sz.)
- közigazgatás - Zala (vármegye) (u.) - Mo. - reformkor
- Deák Ferenc (sz.) (é.)
CIKKMOLNÁR András: Zala megye 1848-as országgyűlési képviselői. = Honismeret. 27. 1999. 3. 13-18.
- 328
- Molnár András (sz.)
- parlamenti képviselők - Zala (vármegye) (u.) - 1848.
  Keresőkifejezés: SZ=MOLNAR ANDRAS
  Találatok száma: 45; -10


  
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

Tájékoztatás

A lap tetejére