IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma  
Országos Széchényi Könyvtár

Keresési eredmények   
Nyitólap
 
Keresés
 
Tallózás
 
Tájékoztatás
 
A lap aljára

- Kattintson az aláhúzott kulcs-okra a hozzátartozó tételek kereséséhez!
- Egy tárgyszó ill. ETO előtti - -ra kattintva az aktuális találatok szűkithetők a tárgyszóval/ETO-val.
- Egy aláhúzott név a név tárgyszókénti, a mellette álló (sz.) a szerzőkénti, az (é.) az életrajzi vonatkozású cikkeket,
- az (u.) a hozzá tartozó utalótétel(eke)t hozza elő.


  Keresőkifejezés: SZ=PRUGBERGER TAMAS
  Találatok száma: 83; 1- 10
CIKKPRUGBERGER Tamás - CSÁK Csilla - TÓTH Hilda: A bérgarancia-alap működése Magyarországon és az Európai Unióban. /1./ = Európai tükör. 7. 2002. 4. 79-91.
- 331
- Prugberger Tamás (sz.)
- Csák Csilla (sz.)
- Tóth Hilda (sz.)
- bérgarancia-alap - csődeljárás - European Union (u.) - Mo.
- bérgarancia-alap intézménye - csődjog - jogrendszer - European Union (u.) - Mo.
CIKKPRUGBERGER Tamás: A kollektív munkajogi érdekegyeztetések és szerződések jogdogmatikai rendszere. = Jogtudományi közlöny. 57. 2002. 10. 430-434.
- 34
- Prugberger Tamás (sz.)
- érdekegyeztetés - kollektív szerződés - munkajog - Mo. - 1992-.
CIKKPRUGBERGER Tamás: Az akadémiai doktori cím megszerzésének kérdései. 1. = Magyar felsőoktatás. 2002. 10. 37-38.
- 001
- Prugberger Tamás (sz.)
- jogi szabályozás - tudományos fokozat - Mo. - 1957-.
CIKKPRUGBERGER Tamás: A kollektív munkajog és a munka közjoga magyar szabályozásának igazodása az Európai Unió normarendszeréhez. = Magyar jog. 49. 2002. 9. 527-532.
- 34
- Prugberger Tamás (sz.)
- kollektív jogok - közjog - munkajog - European Union (u.) - Mo.
CIKKPRUGBERGER Tamás: A magyar és az európai individuális munkajogi szabályozás egymáshoz való viszonya. = Magyar jog. 49. 2002. 11. 652-658.
- 34
- Prugberger Tamás (sz.)
- Európa (u.) - munkajog - munkaszerződés - Mo.
CIKKPRUGBERGER Tamás: A hatóságoknál alkalmazásban álló ügykezelők és fizikai dolgozók munka törvénykönyve alá helyezésének problémája. = Magyar közigazgatás. 52. 2002. 6. 371-374.
- 331
- Prugberger Tamás (sz.)
- közalkalmazottak - köztisztviselők - munkajog - Mo. - 1991-.
CIKKPRUGBERGER Tamás: Minden közösséget megillet a védelem. = Magyar nemzet. 65. 2002. 258. 6.
Tellér Gyula "A holokauszttagadás büntethetősége" c. cikkéhez.
- 34
- Prugberger Tamás (sz.)
- büntetőjog - holokauszt tagadása
- Tellér Gyula
CIKKPRUGBERGER Tamás: A munkáltatói jogutódlásról szóló európai uniós normák tartalma és átültetésének mikéntje a magyar jogrendszerbe. = Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio juridica et politica. 20. 2002. 2. 583-611.
- 34
- Prugberger Tamás (sz.)
- European Union (u.) - Mo. - jogharmonizáció - munkajog
CIKKPRUGBERGER Tamás: A gyengébbek és az emberiség védelmére alkalmas jogintézmények és jogterületek. Cui prodest? = Valóság. 45. 2002. 8. 10-21.
- 34
- Prugberger Tamás (sz.)
- gazdasági jog - világgazdaság
- jóléti állam - szociális piacgazdaság - szociális biztonság - szociális jogok
CIKKPRUGBERGER Tamás: A munkavégzéssel összefüggő szerződések jogdogmatikai és elhatárolási kérdései. = Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis. 1. 2001. 19-36.
- 34
- Prugberger Tamás (sz.)
- jogdogmatika - munkaszerződés - polgári jog
  Keresőkifejezés: SZ=PRUGBERGER TAMAS
  Találatok száma: 83; -10


  
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

Tájékoztatás

A lap tetejére