IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma  
Országos Széchényi Könyvtár

Keresési eredmények   
Nyitólap
 
Keresés
 
Tallózás
 
Tájékoztatás
 
A lap aljára

- Kattintson az aláhúzott kulcs-okra a hozzátartozó tételek kereséséhez!
- Egy tárgyszó ill. ETO előtti - -ra kattintva az aktuális találatok szűkithetők a tárgyszóval/ETO-val.
- Egy aláhúzott név a név tárgyszókénti, a mellette álló (sz.) a szerzőkénti, az (é.) az életrajzi vonatkozású cikkeket,
- az (u.) a hozzá tartozó utalótétel(eke)t hozza elő.


  Keresőkifejezés: TS=ALLAMELMELET
  Találatok száma: 65; 1- 10
CIKKETÉNYI Nóra, G.: Államélet, politika és pamfletek a 17. századi Európában. = Aetas. 2002. 1. 15-35.
- 32
- Etényi Nóra, G. (sz.)
- államelmélet - politikai gondolkodás - Európa (u.) - 17.sz.
- politikai nyilvánosság - publicisztika - Európa (u.) - Mo. - 17.sz.
CIKKMISKOLCZY Ambrus: A romantikus Spinoza. Horn Ede értekezése. = Holmi. 14. 2002. 3. 351-361.
- 32
- Miskolczy Ambrus (sz.)
- Horn Ede (é.) (u.) - Spinoza, Benedictus de
- államelmélet - Spinoza, Benedictus de
- államelmélet - Horn Ede (u.)
CIKKNAGY Levente: Sir Robert Filmer és a patriarchalizmus szerepe a 17. századi angol politikai gondolkodásban. = Politikatudományi szemle. 11. 2002. 3-4. 230-237.
- 32
- Nagy Levente (sz.)
- Filmer, Sir Robert (é.)
- államelmélet - népszuverenitás - politikai gondolkodás - Nagy-Britannia (u.) - 17.sz.
CIKKO´SULLIVAN, Noel: Politikai integráció, a korlátozott állam - és a posztmodern filozófiája. Ford. Nemes Péter. = 2000. 13. 2001. 10. 14-23.
- 32
- O´Sullivan, Noel (sz.)
- államelmélet - politikai posztmodern filozófia
CIKKA MAGYAR politikatudomány hagyományai. Kautz Gyula: Politika vagy országászattan. = Politikatudományi szemle. 10. 2001. 1-2. 269-314.
Kautz Gyula: Politika vagy országászattan tekintettel a két művelt világrész államintézményeire és törvényhozására.
- 32
- Kautz Gyula (sz.)
- államelmélet - politikatudomány - Kautz Gyula (sz.)
CIKKVÁRKONYI Ágnes, R.: A korona és a budai vár. = Tanulmányok Budapest múltjából. 29. 2001. 37-47.
- 943.9
- Várkonyi Ágnes, R. (sz.)
- államelmélet - koronaeszme - Mo. - 17.sz.
- Buda, Várpalota - Szent Korona (u.) - 1541-1867.
- Révay Péter
CIKKGÁNGÓ Gábor: Eötvös József "uralkodó eszméi" és a kontinentális politikafilozófia 1848 után. = Világosság. 42. 2001. 4-5. 19-25.
Eötvös József: Der Einfluss der herrschenden Ideen des XIX. Jahrhunderts auf den Staat. - A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra.
- 32
- Gángó Gábor (sz.)
- államelmélet - Eötvös József (u.)
- magyar írók - Eötvös József (u.)
CIKKEÖTVÖS József: Hűbériség. Szabad verseny. [Közread., bev.], németből ford. és jegyz. ell. Gángó Gábor: Középkor és modernitás. Két ismeretlen Eötvös József-tanulmány az emigráció időszakából. = Aetas. 2000. 4. 148-160.
Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára Fol. Hung. 1521., 277-278. ff. ill. 358-365.ff. jelzetű dokumentuma.
- 32
- Gángó Gábor (sz.)
- államelmélet - Eötvös József (sz.) (u.)
- magyar írók - Eötvös József (u.)
CIKKJANOWSKI, Maciej: Eötvös és Heybowicz. Egy összehasonlítás vázlata. Ford. Petneki Noémi. = Aetas. 2000. 4. 134-141.
Węgierska Wiosna Ludów a walki narodowowyzwoleńcze w XIX-wiecznej Europie. Szerk. Jerzy Snopek.
- 32
- Janowski, Maciej (sz.)
- államelmélet - Heybowicz, Stanislaw Herburt (é.)
- nemzetfogalom - Heybowicz, Stanislaw Herburt
- államelmélet - Eötvös József (u.)
- magyar írók - Eötvös József (u.)
CIKKTAMÁS Tibor: Államellenesség és liberalizmus. = Élet és irodalom. 44. 2000. 48. 7.
Kis János "Liberalizmus Magyarországon - tíz évvel a rendszerváltás után" c. cikkéhez.
- 32
- Tamás Tibor (sz.) (u.)
- politikai liberalizmus - Mo. - 1990-2000.
- Kis János (u.)
- társadalomkritika - Mo. - 1990-2000.
- államelmélet - Mo. - 1990-2000.
  Keresőkifejezés: TS=ALLAMELMELET
  Találatok száma: 65; -10


  
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

Tájékoztatás

A lap tetejére