IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma  
Országos Széchényi Könyvtár

Keresési eredmények   
Nyitólap
 
Keresés
 
Tallózás
 
Tájékoztatás
 
A lap aljára

- Kattintson az aláhúzott kulcs-okra a hozzátartozó tételek kereséséhez!
- Egy tárgyszó ill. ETO előtti - -ra kattintva az aktuális találatok szűkithetők a tárgyszóval/ETO-val.
- Egy aláhúzott név a név tárgyszókénti, a mellette álló (sz.) a szerzőkénti, az (é.) az életrajzi vonatkozású cikkeket,
- az (u.) a hozzá tartozó utalótétel(eke)t hozza elő.


  Keresőkifejezés: TS=MAGYAR-SZOVJET KAPCSOLATOK*TS=POLITIKAI
  Találatok száma: 76; 1- 10
CIKKURBÁN Károly: A Nagy Imre-kormány megalakulása. /1953./ = Nagy Imre és kora. 1. 2002. 39-80.
- 32
- Urbán Károly (sz.)
- kormányalakítás - Nagy Imre (é.) (u.) - 1953.
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1953-1954.
- politikai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1953-1954.
CIKKBARÁTH Magdolna: Andropov jelentései. A szovjet nagykövet és a magyar belpolitika. 1956. március-október. = Rubicon. 125-126. 2002. 9-14.
- 327
- Baráth Magdolna (sz.)
- diplomáciai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1956.
- politikai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1956.
- Magyar Dolgozók Pártja (u.) - politikai vezetés - 1956.
- magyar-szovjet kapcsolatok - diplomáciai - 1956.
- Andropov, Urij Vladimirovič (é.) (u.) - Mo. - 1956.
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1956.
CIKKSZAKÁLY Sándor: "Magyarország és a Szovjetunió között a hadiállapot beállott." = Havi magyar fórum. 9. 2001. 6. 33-40.
Megjelent a Hadtörténelmi Közlemények 1990. 2. számában.
- 943.9
- Szakály Sándor (sz.) (u.)
- politikai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1941.
- külpolitika - Mo. - 1941.
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1941.
CIKKBOGNÁR Zalán: Az elmaradt szovjet-magyar hadifogoly-egyezmény. = Hadtörténelmi közlemények. 113. 2000. 4. 861-886.
A Hadtörténelmi Levéltár HM Bée.cs.i. A/I./95. 172.454/10.c-1947. és a Magyar Országos Levéltár XIX-J-1-j, IV-438.1. jelzetű dokumentumaival.
- 355/359
- Bognár Zalán (sz.)
- magyar hadifoglyok - Szovjetunió (u.) - 1946-1948.
- politikai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1946-1948.
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1946-1948.
CIKKRAVASZ László: Szovjet-magyar viszony. 1946. Feljegyzés Nagy Ferenc és Sztálin találkozójáról. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Szabó Csaba. = História. 22. 2000. 8. 22-23.
A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára RL C 141. jelzetű dokumentuma.
- 327
- Szabó Csaba (sz.)
- Ravasz László (sz.) (é.)
- politikai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1946.
- Nagy Ferenc (é.) - Stalin, Iosif Vissarionovič (é.) (u.)
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1946.
- belpolitika - Mo. - 1946.
CIKKBORHI, László: Some questions on Hungarian-Soviet relations. 1949-1955. = Hungarian studies. 14. 2000. 1. 1-44.
- 327
- Borhi László (sz.)
- gazdasági kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1949-1955.
- politikai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1949-1955.
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1949-1955.
- magyar-szovjet kapcsolatok - gadasági - 1949-1955.
CIKKSERES Attila: Magyar revíziós törekvések és a szovjet külpolitika. /Adalékok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez 1938-1939 fordulóján./ = Levéltári közlemények. 71. 2000. 1-2. 79-92.
- 327
- Seres Attila (sz.)
- politikai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1938-1939.
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1938-1939.
CIKKSERES Attila: Két dokumentum az 1922. évi berlini titkos szovjet-magyar diplomáciai tárgyalásokról. = Levéltári szemle. 50. 2000. 1. 20-27.
A Politikatörténeti Intézet Levéltára Jungerth-Arnóthy Mihály iratai 972. f.9. őe. 150. és a Magyar Országos Levéltár K 64 Külügyminisztérium iratai. Politikai osztály. 1924-24-405, 375-77. jelzetű dokumentuma.
- 327
- Seres Attila (sz.)
- diplomáciai kapcsolatok - Szovjet-Oroszország (u.) - Mo. - 1922.
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1922.
- Jungerth-Arnóthy Mihály (é.)
- Kánya Kálmán (é.)
CIKKPÜNKÖSTI Árpád: "Nem erről volt szó!" Rákosiék 1953-as moszkvai raportja. = Forrás. 31. 1999. 6. 41-51.
Pünkösti Árpád: Rákosi bukása és halála.
- 327
- Pünkösti Árpád (sz.) (u.)
- politikai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1953.
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1953.
- Rákosi Mátyás (é.)
CIKK[STIKALIN, Aleksandr Sergeevič] Sztikalin, Alekszandr: Andropov Magyarországon a forradalom előtt. Ford. Bíró László. = História. 21. 1999. 4. 20-23.
- 327
- Stikalin, Aleksandr Sergeevič (sz.) (u.)
- diplomáciai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo. - 1953-1956.
- politikai kapcsolatok - Szovjetunió (u.) - Mo.
- Andropov, Urij Vladimirovič (é.) (u.)
- magyar-szovjet kapcsolatok - diplomáciai - 1953-1956.
- magyar-szovjet kapcsolatok - politikai - 1953-1956.
  Keresőkifejezés: TS=MAGYAR-SZOVJET KAPCSOLATOK*TS=POLITIKAI
  Találatok száma: 76; -10


  
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

Tájékoztatás

A lap tetejére