IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma  
Országos Széchényi Könyvtár

Keresési eredmények   
Nyitólap
 
Keresés
 
Tallózás
 
Tájékoztatás
 
A lap aljára

- Kattintson az aláhúzott kulcs-okra a hozzátartozó tételek kereséséhez!
- Egy tárgyszó ill. ETO előtti - -ra kattintva az aktuális találatok szűkithetők a tárgyszóval/ETO-val.
- Egy aláhúzott név a név tárgyszókénti, a mellette álló (sz.) a szerzőkénti, az (é.) az életrajzi vonatkozású cikkeket,
- az (u.) a hozzá tartozó utalótétel(eke)t hozza elő.


  Keresőkifejezés: TS=OKLEVELKIADAS
  Találatok száma: 17; 1- 10
CIKKPETROVICS István: A Temes megyei tisztikar legkorábbi kiadványai. = Acta historica. 116. 2002. 21-29.
A herceg Batthyány család körmendi levéltára Miscell. Heimiana. N. 38. és N. 68, valamint a Magyar Országos Levéltár Múz. lvt. Törzsanyag Dl. 40721 és Dl. 40789 jelzetű dokumentumaival.
- 929/930
- Petrovics István (sz.)
- oklevélkiadás - Temes (vármegye) - 1321-1338.
CIKKPAPP Sándor: Keresztény vazallusok az Oszmán Birodalom észak-nyugati határainál. /Diplomatikai vizsgálat a román vajdák szultáni ´ahdnaméi körül./ = Aetas. 2002. 1. 67-96.
- 929/930
- Papp Sándor (sz.)
- integráció - Moldva (u.) - Oszmán Birodalom (u.) - szuveneritás - 15-18.sz.
- Havasalföld (u.) - Oszmán Birodalom (u.) - integráció - szuveneritás - 15-18.sz.
- oklevélkiadás - szerződéslevél - Oszmán Birodalom (u.) - 15-18.sz.
CIKKVINGÁRTI Geréb Péter országbíró ítéletlevele 1498-ból. [Közread. és bev.] C. Tóth Norbert. = Levéltári közlemények. 73. 2002. 1-2. 131-175.
A Magyar Országos Levéltár DL 12800. /Actus solennes 3-3435./ jelzetű dokumentuma.
- 929/930
- Tóth Norbert, C. (sz.)
- oklevélkiadás - perjogi források - Mo. - 1498.
- Geréb Péter (u.)
CIKKSZABADOS György: Imre király házassága, aranybullája. = Századok. 136. 2002. 2. 341-350.
- 929/930
- Szabados György (sz.)
- Imre (Magyarország: király) (é.) - Konstancia (Magyarország: királyné), Aragóniai (é.) (u.)
- címerhasználat - oklevélkiadás - Imre (Magyarország: király)
CIKKTÓTH Ildikó: Adalékok a Valkó megyei oklevéladás kezdeteihez. = Acta historica. 115. 2001. 23-31.
- 929/930
- Tóth Ildikó (sz.)
- oklevélkiadás - Valkó (vármegye) - 1303-1331.
CIKK[STOJANOV, Valerij] Stojanow, Valery: Die religiöse Anrufung /invocatio/ in den osmanischen Urkunden. = Acta orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 54. 2001. 4. 533-542.
- 929/930
- Stojanov, Valerij (sz.) (u.)
- oklevélkiadás - szövegszerkezet - Oszmán Birodalom (u.)
CIKKNOVÁK Veronika: Roma oklevelek és kiváltságlevelek az Esterházy család levéltárában. = Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv. 15. 2001. 205-211.
A Szlovák Nemzeti Levéltár Esterházy család levéltárának dokumentumaival.
- 929/930
- Novák Veronika (sz.)
- cigányság - kiváltságok - Mo. - 1675-1755.
- Esterházy család - oklevélkiadás - 1675-1755.
CIKKALMÁSI Tibor: Az oklevélkutatások időszerűsége. = Tiszatáj. 55. 2001. 11. 99-104.
- 929/930
- Almási Tibor (sz.)
- oklevélkiadás - oklevélkutatás - Mo. - 19-20.sz.
CIKKKISS András: Két középkori oklevélszöveg Szatmár vármegye levéltárából. = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. 42. 2000. 133-137.
Szatmár Vármegye Levéltára Miscellanea juridico civilium /Polgári egyveleg tárgyak/ 1836. évi fasc. 53, 52.sz. jelzetű dokumentumaival.
- 929/930
- Kiss András (sz.)
- oklevélkiadás - Lajos (Magyarország: király), I., Nagy (u.) - Szatmár (vármegye) (u.) - 1366.
- oklevélkiadás - Zsigmond (Magyarország: király) - Szatmár (vármegye) (u.) - 1425.
CIKKKRISTÓ Gyula: A Foltin-féle oklevelekről. = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. 42. 2000. 89-92.
- 929/930
- Kristó Gyula (sz.) (u.)
- Károly (Magyarország: király), I. (u.) - oklevélkiadás - 1322-1323.
- Foltin János - oklevéltani kutatás
  Keresőkifejezés: TS=OKLEVELKIADAS
  Találatok száma: 17; -10


  
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

Tájékoztatás

A lap tetejére