IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma  
Országos Széchényi Könyvtár

Keresési eredmények   
Nyitólap
 
Keresés
 
Tallózás
 
Tájékoztatás
 
A lap aljára

- Kattintson az aláhúzott kulcs-okra a hozzátartozó tételek kereséséhez!
- Egy tárgyszó ill. ETO előtti - -ra kattintva az aktuális találatok szűkithetők a tárgyszóval/ETO-val.
- Egy aláhúzott név a név tárgyszókénti, a mellette álló (sz.) a szerzőkénti, az (é.) az életrajzi vonatkozású cikkeket,
- az (u.) a hozzá tartozó utalótétel(eke)t hozza elő.


  Keresőkifejezés: TS=TUDASELMELET
  Találatok száma: 19; 1- 10
CIKKPLÉH Csaba: Az olvasás és a megismerési architektúra. = Iskolakultúra / (1991). 12. 2002. 11. 39-45.
- 159.9
- Pléh Csaba (sz.) (u.)
- megismerés - olvasás - tudáselmélet
CIKKBÁRKÁN György: A jelentés szerepe a személyes tudás szerkezetében. = Alkalmazott nyelvtudomány. 1. 2001. 1. 61-70.
- 80
- Bárkán György (sz.)
- pszicholingvisztika - tudáselmélet - szemantika
CIKKMÁTHÉ Andrea: Kifürkészni. = Műhely / Győr. 24. 2001. 3. 64-70.
A tudás és a nyelvi kifejezés kapcsolatáról.
- 80
- Máthé Andrea (sz.)
- nyelvi interpretáció - személyes tudás
- nyelvfilozófia - Wittgenstein, Ludwig
- Polányi Mihály (u.) - tudáselmélet
CIKKRODRÍGUEZ GARCÍA, José María: Scientia potestas est - knowledge is power: Francis Bacon to Michel Foucault. = Neohelicon. 28. 2001. 1. 109-122.
- 1
- Rodríguez García, José María (sz.) (u.)
- Bacon, Francis - hatalomfelfogás - tudáselmélet
- hatalomfelfogás - tudáselmélet - posztstrukturalizmus
CIKKBÁRKÁN György: A személyes tudás pszicholingvisztikai mozzanatai. = Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok, Közép-Európa. 4. 2000. 9-16.
- 80
- Bárkán György (sz.)
- pszicholingvisztika - tudáselmélet
- Polányi Mihály (u.)
CIKKKRISZTIÁN Béla: Tudástranszfer az emberi erőforrásokkal összefüggő feladatok eredményes megoldásáért. = Humánpolitikai szemle. 11. 2000. 6. 29-42.
- 331
- Krisztián Béla (sz.)
- emberi erőforrás - szervezetfejlesztés - tudáselmélet
CIKKLEHMANN Miklós: A személyes tudás átadása. = Polanyiana. 9. 2000. 1-2. 71-86.
- 37
- Lehmann Miklós (sz.)
- tanítási-tanulási folyamat - tudáselmélet
- nem verbális kommunikáció - tanítási-tanulási folyamat
- hallgatólagos tudás - pedagógiai tevékenység - személyes tudás
- Polányi Mihály (u.)
CIKKHATÁR Győző: A "tudás" érzetnyalábjának konceptualizálása. = Életünk. 37. 1999. 11-12. 1012-1022.
- 1
- Határ Győző (sz.) (u.) - tudáselmélet
- magyar írók - Nagy-Britannia (u.) - Határ Győző (u.)
CIKKBOROS János: Jean-François Lyotard, a különbözőség elgondolója. = Jelenkor. 42. 1999. 3. 298-306.
Lyotard, Jean-François: La condition postmoderne. - A posztmodern állapot.
Lyotard, Jean-François: Le différend.
- 1
- Boros János (sz.)
- tudáselmélet - tudományfilozófia
- Lyotard, Jean-François (é.)
CIKKGADAMER, Hans-Georg: Hegel - a megfordított világ. Ford. Horváth Zsuzsa, Simon József. = Pro philosophia füzetek. 15-16. 1998. 191-206.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. - A szellem fenomenológiája.
Németül ld. uo. 173-189. o.
- 1
- Gadamer, Hans-Georg (sz.)
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - tudáselmélet
  Keresőkifejezés: TS=TUDASELMELET
  Találatok száma: 19; -10


  
Nyitólap

Keresés
 
Tallózás

Tájékoztatás

A lap tetejére